اجاره سوله در جاده قدیم 300متر

کدفایل:500متر

مساحت کل:500متر مساحت سالن:300متر سند:6دانگ جواز:صنعتی

دفتری:200متر قیمت ودیعه:200/000/000میلیون تومان مبلغ اجاره:20/000/000میلیون تومان

شماره تماس:09202020444

ادامه مطلب
  • 0