سوله جاده مخصوص کرج با متراژ۱۷۰۰

سوله جاده مخصوص کرج با متراژ۱۷۰۰ کدملک:۳۷۷۳۱ مساحت کل: ۱۷۰۰ مساحت سالن :۷۰۰ برق ۱۵۰:آمپر مساحت دفتری : ۲۰متر شماره تماس:09202020444 قیمت:۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تلفن تماس:۴۸۲۰۰-۰۲۱ شماره تماس:09202020444 رهن سالن سوله جاده مخصوص,رهن سالن جاده مخصوص کرج,اجاره سوله جاده قدیم کرج,اجاره جاده قدیم کرج,سالن جاده قدیم کرج,سوله جاده قدیم کرج,سالن سوله جاده قدیم کرج,اجاره سالن سوله,اجاره سالن,اجاره سوله
ادامه مطلب
  • 0

رهن و اجاره سالن سوله جاده قدیم کرج

رهن و اجاره سالن سوله جاده قدیم کرج مساحت کل:۵۲۰ متر /مساحت سالن:۲۵۰ متر دارای:آب تانکر /برق ۲۵ آمپر /دوخط تلفن /سند ۶دانگ شماره تماس:09202020444 قیمت متری:۳٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ودیعه:۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان /اجاره ماهیانه:۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان کد فایل:۳۷۲۲۴ تلفن تماس:۴۸۲۰۰-۰۲۱ اجاره سالن سوله جاده قدیم کرج,اجاره سالن جاده قدیم کرج,اجاره سوله جاده قدیم کرج,اجاره جاده قدیم کرج,سالن جاده قدیم کرج,سوله جاده قدیم کرج,سالن سوله جاده قدیم کرج,اجاره سالن سوله,اجاره سالن,اجاره سوله
ادامه مطلب
  • 0

رهن و اجاره انبار جاده قدیم کرج

مساحت کل:۶۵۰۰ متر /اداری:۵۰۰ متر /سریداری:۲۰۰ متر دارای:آب /برق۳۲آمپر /تلفن /گاز /محوطه آسفالت /باسکول ۶۰تنی شماره تماس:09202020444 قیمت کارشناسی کد ملک:۳۷۶۷۴ تلفن تماس:۴۸۲۰۰-۰۲۱ وارد کننده ی اطلاعات:خانم صابر اجاره انباری جاده قدیم کرج,اجاره جاده قدیم کرج,انباری جاده قدیم کرج,اجاره انبار
ادامه مطلب
  • 0

رهن و اجاره سالن سوله جاده قدیم کرج

رهن و اجاره سالن سوله جاده قدیم کرج مساحت کل:۲۶۵ متر /مساحت سالن:۱۵۰ متر /دفتری:۱۲ متر دارای:برق۲۵۰آمپر ۳فاز /تلفن /یک بچه سوله ۴۰ متر هم کنار سوله دارد /دارای یک سوئیت آشپزخانه و سرویس بهداشتی میباشد شماره تماس:09202020444 ودیعه:۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان /اجاره ماهیانه:۳۰۰۰٫۰۰۰ تومان کد ملک:۳۷۶۸۹ تلفن تماس:۴۸۲۰۰-۰۲۱ وارد کننده ی اطلاعات:خانم صابر اجاره سالن سوله جاده قدیم کرج,اجاره سالن جاده قدیم کرج,اجاره سوله جاده قدیم کرج,اجاره جاده قدیم کرج,سالن جاده قدیم کرج,سوله جاده قدیم کرج,سالن سوله جاده قدیم کرج,اجاره سالن سوله,اجاره سالن,اجاره سوله
ادامه مطلب
  • 0

رهن و اجاره سالن سوله جاده قدیم کرج

رهن و اجاره سالن سوله جاده قدیم کرج مساحت کل:۳۰۰۰ متر /مساحت سالن:۱۰۰۰ متر /۶۵ متر دفتری  دارای:جواز صنعتی /کاربری صنعتی /پایانکار /تلفن /سند ۶دانگ /۲۰۰امپر برق /آب شماره تماس:09202020444 ودیعه:۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان /اجاره ماهیانه:۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان کد فایل:۳۷۶۵۴ تلفن تماس:۴۸۲۰۰-۰۲۱ اجاره سالن سوله,اجاره سوله,اجاره سالن,سالن سوله جاده قدیم کرج,سوله جاده قدیم کرج,سالن جاده قدیم کرج,اجاره جاده قدیم کرج
ادامه مطلب
  • 0

رهن و اجاره سالن سوله جاده قدیم کرج

رهن و اجاره سالن سوله جاده قدیم کرج مساحت کل:۵۰۰ متر /مساحت سالن:۲۵۰ متر دارای:جواز صنعتی /کاربری صنعتی /پایانکار /آب شهری /۱۰۰آمپر برق /تلفن /گاز شهری /سند ۶دانگ شماره تماس:09202020444 ودیعه:۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان /اجاره ماهیانه:۶۰۰۰٫۰۰۰ تومان کد فایل:۳۷۶۵۲ تلفن تماس:۴۸۲۰۰-۰۲۱ مشاور مربوطه:نظری اجاره سالن سوله,اجاره سوله,اجاره سالن,سالن سوله جاده قدیم کرج,سوله جاده قدیم کرج,سالن جاده قدیم کرج,اجاره جاده قدیم کرج
ادامه مطلب
  • 0