رهن سالن جاده قدیم

رهن سالن جاده قدیم کد ملک :۳۷۸۳۳ مساحت کل : ۲۵۰/ مساحت سالن: ۲۵۰/مساحت دفتری: ۲۰/سرایداری: برق :  دارد۱۰۰آمپر       /   تلفن :  دارد۲خط     / گاز:  دارد     آب :   دارد شماره تماس:09202020444 ودیعه : متری ۲۰/۰۰۰ تومان رهن کاملسالن سوله جاده قدیم ,اجاره سالن جاده مخصوص,اجاره سوله جاده قدیم کرج,اجاره جاده قدیم کرج,سالن جاده قدیم کرج,سوله جاده قدیم کرج,سالن سوله جاده قدیم کرج,اجاره سالن سوله,اجاره سالن
ادامه مطلب
  • 0

اجاره سوله قدیم کرج

اجاره سوله قدیم کرج کد ملک :۳۷۹۰۱ مساحت کل :۲۲۰ / مساحت سالن: ۱۵۰/مساحت دفتری:۳۰ برق :  دارد۵۰آمپر       /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد     آب :   دارد شماره تماس:09202020444 ودیعه :   ۷۰/۰۰۰/۰۰۰تومان     / اجاره ماهیانه : ۶/۵۰۰/۰۰۰ توماناجاره سالن سوله جاده قدیم کرج,اجاره سالن جاده قدیم کرج,اجاره سوله جاده قدیم کرج,اجاره جاده قدیم کرج,سالن جاده قدیم کرج,سوله جاده قدیم کرج,سالن سوله جاده قدیم کرج,اجاره سالن سوله,اجاره سالن,اجاره سوله
ادامه مطلب
  • 0

اجاره سوله و سالن جاده قدیم

اجاره سوله و سالن جاده قدیم کد ملک :۳۷۸۸۴ مساحت کل :۱۲۰۰ / مساحت سالن:۷۵۰ /مساحت دفتری: ۶۰/سرایداری: برق :  دارد ۵۰آمپر      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد     آب :   دارد شماره تماس:09202020444 ودیعه :۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان رهن کامل اجاره سالن سوله جاده قدیم کرج,اجاره سالن جاده قدیم کرج,اجاره سوله جاده قدیم کرج,اجاره جاده قدیم کرج,سالن جاده قدیم کرج,سوله جاده قدیم کرج,سالن سوله جاده قدیم کرج,اجاره سالن سوله,اجاره سالن,اجاره سوله
ادامه مطلب
  • 0

اجاره صنعتی جاده قدیم

اجاره صنعتی جاده قدیم کد ملک :۳۷۸۶۸ مساحت کل :۱۵۰۰۰ / مساحت سالن:۴۰۰۰ /مساحت دفتری: ۶۰۰/سرایداری: برق :  دارد ۲۵۰آمپر      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد     آب :   دارد شماره تماس:09202020444 اجاره ماهیانه :۷۵/۰۰۰/۰۰۰۰ تومان اجاره ملک صنعتی جاده قدیم کرج,اجاره صنعتی جاده قدیم کرج,اجاره صنعتی جاده قدیم کرج,اجاره جاده قدیم کرج,ملک صنعتی جاده قدیم کرج,صنعتی جاده قدیم کرج,سالن سوله جاده قدیم کرج,اجاره سالن سوله,اجاره سالن,اجاره سوله
ادامه مطلب
  • 0

اجاره سالن و سوله جاده مخصوص

اجاره سالن و سوله جاده مخصوص کد ملک :۲۹۷۸۸ مساحت کل : ۵۰۰/ مساحت سالن:۳۸۰ /مساحت دفتری: ۴۰/سرایداری:دارد برق :  دارد ۵۰آمپر      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد     آب :   دارد شماره تماس:09202020444 ودیعه :        / اجاره ماهیانه :          کارشناسیجاده مخصوص کرج,اجاره سالن سوله,اجاره سالن,اجاره سوله,اجاره سوله جاده مخصوص,اجاره سالن جاده مخصوص کرج,اجاره سالن سوله جاده مخصوص کرج ,جاده مخصوص,جاده مخصوص کرجاجاره سالن سوله جاده مخصوص ,اجاره سالن جاده مخصوص,اجاره سوله جاده قدیم کرج,اجاره جاده قدیم کرج,سالن جاده قدیم کرج,سوله جاده قدیم کرج,سالن سوله جاده قدیم کرج,اجاره سالن سوله,اجاره سالن,اجاره سوله,اجاره سوله جاده مخصوص,اجاره سالن جاده مخصوص کرج,اجاره سالن سوله جاده مخصوص کرج ,جاده مخصوص,جاده مخصوص کرج

 

ادامه مطلب
  • 0

اجاره سالن و سوله جاده مخصوص

اجاره سالن و سوله جاده مخصوص ۱۹۰۰۰مترکد ملک : ۳۷۳۴۲ مساحت کل : ۱۹۰۰۰ متر / مساحت سالن : ۷۵۰۰ متر / مساحت دفتری : ۳۵۰۰ متر توضیحات : ملک دارای ۲۵۰۰ متر محل تجاری می باشد. شماره تماس:09202020444 آب : دارد / برق : دارد /تلفن : دارد / گاز دارد /

اجاره سالن سوله جاده مخصوص ,اجاره سالن جاده مخصوص,اجاره سوله جاده قدیم کرج,اجاره جاده قدیم کرج,سالن جاده قدیم کرج,سوله جاده قدیم کرج,سالن سوله جاده قدیم کرج,اجاره سالن سوله,اجاره سالن,اجاره سوله,اجاره سوله جاده مخصوص,اجاره سالن جاده مخصوص کرج,اجاره سالن سوله جاده مخصوص کرج ,جاده مخصوص,جاده مخصوص کرج

ادامه مطلب
  • 0