اجا ره سالن جاده قدیم

اجا ره سالن جاده قدیم کد ملک :۳۸۱۲۸ مساحت کل : ۲۱۶/ مساحت سالن: /مساحت دفتری: /سرایداری: برق :  دارد۲۵آمپر      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد      سند: / شماره تماس:09202020444   اجاره ماهیانه :۵/۷۰۰/۰۰۰ توماناجاره سالن,اجاره سوله,اجاره سالن سوله,اجاره جاده قدیم کرج,اجاره سالن جاده قدیم کرج,اجاره سوله جاده قدیم کرج,اجاره سالن سوله جاده قدیم کرج ،سالن اجاره جاده قدیم کرج
ادامه مطلب
  • 0

اجاره سوله جاده قدیم

اجاره سوله جاده قدیم کد ملک :۳۸۰۹۵ مساحت کل : ۳۱۰۰۰/ مساحت سالن:۲۲۵۰۰ برق : دارد۱مگا وات    /   تلفن : دارد     / گاز: دارد /   آب :   دارد     سند: منگوله دار / شماره تماس:09202020444 ودیعه : متری ۱۸/۰۰۰ تومان  اجاره سالن,اجاره سوله,اجاره سالن سوله,اجاره جاده قدیم کرج,اجاره سالن جاده قدیم کرج,اجاره سوله جاده قدیم کرج,اجاره سالن سوله جاده قدیم کرج ،سالن اجاره جاده قدیم کرج   
ادامه مطلب
  • 0

اجاره سوله وسالن جاده قدیم کرج

اجاره سوله وسالن جاده قدیم کرج کد ملک :۳۸۰۴۰ مساحت کل :۱۰۰۰ / مساحت سالن:۵۰۰ /مساحت دفتری:۳۰ /سرایداری:ندارد شماره تماس:09202020444 برق :  دارد۱۰۰آمپر      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد ودیعه : ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان       /  اجاره ماهیانه :۱۶/۰۰۰/۰۰۰ توماناجاره سالن,اجاره سوله,اجاره سالن سوله,اجاره جاده قدیم کرج,اجاره سالن جاده قدیم کرج,اجاره سوله جاده قدیم کرج,اجاره سالن سوله جاده قدیم کرج ،سالن اجاره جاده قدیم کرج
ادامه مطلب
  • 0

اجاره سالن و سوله جاده قدیم کرج

اجاره سالن و سوله جاده قدیم کرج کد ملک :۳۸۰۲۴ مساحت کل :۳۷۰۰ / مساحت سالن:۱۲۰۰ /مساحت دفتری: ۸۰/سرایداری: برق :  دارد ۲۰۰آمپر     /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد شماره تماس:09202020444 ودیعه :۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان        /  اجاره ماهیانه :۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان

اجاره سالن,اجاره سوله,اجاره سالن سوله,اجاره جاده قدیم کرج,اجاره سالن جاده قدیم کرج,اجاره سوله جاده قدیم کرج,اجاره سالن سوله جاده قدیم کرج٫سالن جاده قدیم

ادامه مطلب
  • 0

اجاره سالن و سوله جاده قدیم کرج

اجاره سالن و سوله جاده قدیم کرج کد ملک :۳۸۰۲۵ مساحت کل :۲۲۰۰ / مساحت سالن:۱۱۲۰ برق :  دارد      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد شماره تماس:09202020444 ودیعه :  ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان۷قطعه زمین ۳۱۶ متری که هر قطعه دارای ۱۶۰ متر سوله میباشد. اجاره سالن,اجاره سوله,اجاره سالن سوله,اجاره جاده قدیم کرج,اجاره سالن جاده قدیم کرج,اجاره سوله جاده قدیم کرج,اجاره سالن سوله جاده قدیم کرج٫سالن جاده قدیم کرج
ادامه مطلب
  • 0

اجاره سالن وسوله جاده قدیم

اجاره سالن وسوله جاده قدیم کد ملک :۳۷۹۷۸ مساحت کل :۴۰۰۰ / مساحت سالن: ۱۰۰۰/مساحت دفتری: ۸۰/سرایداری:۸۰ برق :  دارد۱۰۰آمپر      /   تلفن :  ندارد     / گاز:  ندارد  /   آب :   دارد تانکرشماره تماس:09202020444 ودیعه :   ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان     /  اجاره ماهیانه :۲۰/۰۰۰/۰۰۰ توماناجاره سالن سوله جاده قدیم کرج,اجاره سالن جاده قدیم کرج,اجاره سوله جاده قدیم کرج,اجاره جاده قدیم کرج,سالن جاده قدیم کرج,سوله جاده قدیم کرج,سالن سوله جاده قدیم کرج,اجاره سالن سوله,اجاره سالن,اجاره سوله
ادامه مطلب
  • 0