اجاره کارخانه جاده قدیم

اجاره کارخانه جاده قدیم کد ملک :۳۸۶۰۳ مساحت کل : ۲۰۰۰۰/ مساحت سالن:۲۳۵۰ /مساحت دفتری: ۴۰۰/سرایداری:۲۰۰ برق :  دارد۸۰۰آمپر      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد/چاه شماره تماس:09202020444 ودیعه : ۱۰۰ میلیون       /  اجاره ماهیانه :۵۲میلیون کارخانه جاده قدیم ,اجاره کارخانه,اجاره کارخانه جاده قدیم ,کارخانه جاده مخصوص ,اجاره کارخانه جاده مخصوص ,کارخانه جاده مخصوص کرج ,اجاره کارخانه جاده مخوص کرج سوله , سوله مخصوص , سالن سوله , سالن و سوله
ادامه مطلب
  • 0

اجاره سالن سوله مخصوص کرج

اجاره سالن سوله مخصوص کرج کد ملک :۳۸۵۷۵ مساحت کل : ۱۰۰۰۰/ مساحت سالن: ۴۴۰۰/مساحت دفتری:۴۰۰ /سرایداری:دارد برق :  دارد      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد شماره تماس:09202020444 ودیعه ۵۰۰ میلیون/  اجاره ماهیانه :۶۵ میلیون سالن سوله جاده مخصوص ,اجاره سالن جاده مخصوص,اجاره سوله جاده قدیم کرج,اجاره جاده قدیم کرج,سالن جاده قدیم کرج,سوله جاده قدیم کرج,سالن سوله جاده قدیم کرج,اجاره سالن سوله,اجاره سالن,اجاره سوله,اجاره سوله جاده مخصوص,اجاره سالن جاده مخصوص کرج,اجاره سالن سوله جاده مخصوص کرج ,جاده مخصوص,جاده مخصوص کرج  
ادامه مطلب
  • 0

اجاره سوله یافت آباد

اجاره سوله یافت آباد کد ملک :۳۸۲۶۳ مساحت کل :۳۰۰۰۰ / مساحت سالن: ۶۰۰۰/مساحت دفتری:۷۰۰ /سرایداری:دارد برق :  ۳فاز/   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد ودیعه :        /  اجاره ماهیانه :متری ۳۰/۰۰۰ تومان شماره تماس :09202020444 اجاره سالن یافت آباد,اجاره سوله یافت آباد،اجاره سالن سوله یافت آباد,اجاره جاده قدیم کرج,اجاره سالن جاده قدیم کرج یافت آباد,اجاره سوله جاده قدیم کرج,اجاره سالن سوله جاده قدیم کرج ،سالن اجره جاده قدیم کرج یافت آباد
ادامه مطلب
  • 0

اجاره سالن و سوله جاده قدیم کرج

اجاره سالن و سوله جاده قدیم کرج کد ملک :۳۸۲۳۸ مساحت کل : ۵۰۰۰/ مساحت سالن:۶۶۰ /مساحت دفتری:ندارد /سرایداری: شماره تماس :09202020444 برق :  دارد۵۰آمپر      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد ودیعه :  ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان      /  اجاره ماهیانه :۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان سالن سوله جاده مخصوص ,اجاره سالن جاده مخصوص,اجاره سوله جاده قدیم کرج,اجاره جاده قدیم کرج,سالن جاده قدیم کرج,سوله جاده قدیم کرج,سالن سوله جاده قدیم کرج,اجاره سالن سوله,اجاره سالن,اجاره سوله,اجاره سوله جاده مخصوص,اجاره سالن جاده مخصوص کرج,اجاره سالن سوله جاده مخصوص کرج ,جاده مخصوص,جاده مخصوص کرج
ادامه مطلب
  • 0

اجاره سوله و سالن جاده قدیم کرج

اجاره سوله و سالن جاده قدیم کرج کد ملک :۳۸۲۳۹ مساحت کل ۲۵۰۰/ مساحت سالن۴۰۰/مساحت دفتری:ندارد /سرایداری: برق :  دارد      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد شماره تماس:09202020444 ودیعه ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان/  اجاره ماهیانه :۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان سالن سوله جاده مخصوص ,اجاره سالن جاده مخصوص,اجاره سوله جاده قدیم کرج,اجاره جاده قدیم کرج,سالن جاده قدیم کرج,سوله جاده قدیم کرج,سالن سوله جاده قدیم کرج,اجاره سالن سوله,اجاره سالن,اجاره سوله,اجاره سوله جاده مخصوص,اجاره سالن جاده مخصوص کرج,اجاره سالن سوله جاده مخصوص کرج ,جاده مخصوص,جاده مخصوص کرج
ادامه مطلب
  • 0

اجاره سالن و سوله جاده قدیم

اجاره سالن و سوله جاده قدیم کد ملک :۳۸۲۴۱ مساحت کل :۸۶۰۰ / مساحت سالن: ۳۵۰۰/مساحت دفتری:۳۰۰ /سرایداری:دارد برق :  دارد      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد ودیعه : ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان       /  اجاره ماهیانه :۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان شماره تماس: 09202020444 اجاره سالن سوله جاده قدیم کرج,اجاره سالن جاده قدیم کرج,اجاره سوله جاده قدیم کرج,اجاره جاده قدیم کرج,سالن جاده قدیم کرج,سوله جاده قدیم کرج,سالن سوله جاده قدیم کرج,اجاره سالن سوله,اجاره سالن,اجاره سوله
ادامه مطلب
  • 0