اجاره سوله سالن شاد آباد

اجاره سوله سالن شاد آباد کد ملک :۳۸۶۵۵ مساحت کل :۱۰۰۰۰ / مساحت سالن:۵۰۰۰ /مساحت دفتری: ۴۰۰/سرایداری:دارد برق :  دارد      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد ودیعه :  ۲میلیارد    /  اجاره ماهیانه :۹۰ میلیون شماره تماس: 09202020444 اجاره سالن,اجاره سوله,اجاره سالن سوله,اجاره جاده قدیم کرج شاد آباد,اجاره سالن جاده قدیم کرج شادآباد,اجاره سوله جاده قدیم کرج شاد آباد,اجاره سالن سوله جاده قدیم کرج شاد آباد ،سالن اجاره جاده قدیم کرج شاد آباد
ادامه مطلب
  • 0

اجاره سوله شاد آباد

اجاره سوله شاد آباد کد ملک :۳۷۸۴۹ مساحت کل : محوطه مشاع/ مساحت سالن:۱۶۰ /مساحت دفتری: /سرایداری: برق :  دارد۳۲آمپر       /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد     آب :   دارد شماره تماس:09202020444 ودیعه :    ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان    / اجاره ماهیانه :۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان اجاره سالن,اجاره سوله,اجاره سالن سوله,اجاره جاده قدیم کرج شاد آباد,اجاره سالن جاده قدیم کرج شاد آباد,اجاره سوله جاده قدیم کرج شاد آباد ,اجاره سالن سوله جاده قدیم کرج شاد آبادسالن جاده قدیم کرج شاد آباد
ادامه مطلب
  • 0