اجاره تجاری کیلومتر11

کدفایل:41300

مساحت کل:11500 برق:3فازتک آمپر

دارای 22باب مغازه و کارواش

قیمت ودیعه:300/000/000میلیون تومان

اجاره ماهانه:60/000/000میلیون تومان

شماره تماس:09202020444

ادامه مطلب
  • 0