اجاره باغ در شهریار1000متر

کد فایل: 36865 ،

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

متراژ کل زمین: 1000 آب: تانکر متراژ سوله: 180 ، برق: 125آمپر3فاز ، مساحت اداری: 35 ، مساحت نگهبانی: 15 ،

ادامه مطلب
  • 0