اجاره انبار یافت آباد

اجاره انبار یافت آباد کد ملک :۳۷۸۹۶ مساحت کل : ۱۵۰۰ برق :  داردشماره تماس:09202020444 تفکیک شده در متراژ های ۲۰۰و ۴۰۰ متریقیمت کل :متری ۱۷/۰۰۰ توماناجاره انبار,اجاره انبار,اجاره انبار یافت آباد,اجاره انبار یافت آباد,اجاره انبار یافت آباد,اجاره انبار یافت آباد,اجاره انبار یافت آباد ٫
ادامه مطلب
  • 0