همه نوشته ها با برچسب اجاره انبار در کمربندی اندیشه3000متر

اجاره انبار در کمربندی اندیشه3000متر

کد فایل: 37426 شماره تماس:09202020444 قیمت: کارشناسی متراژ کل زمین: 5000 ، نوع کف سالن: بتن ، آب: دارد متراژ سوله: 3000 برق: دارد ، نوع کاربری: صنعتی ، مساحت اداری: 150 تعداد خط تلفن: داردوضعیت سند: 6دانگ

مشاهده
تماس تلفنی با مدیریت
×