اجاره انبار در تهران6000متر

رهن و اجاره 6000 متر انبار در تهران کد فایل: 36836 ، شماره تماس:09202020444               ، استان: تهران ، شهر: تهران ، متراژ کل زمین: 6000 ، نوع کف سالن: ، آب: ، سن بنا: ، متراژ سوله: 1800 ، نوع کف محوطه: ، برق: 100آمپر ، نوع کاربری: ، مساحت اداری: 200 ، گاز: ، ارتفاع دیوار: ، مساحت نگهبانی: ، تعداد خط تلفن: ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: ، قیمت کل: 0 ، قیمت متری: 0 ، ودیعه: 50000000 ، اجاره ماهیانه: 12000000 ، جرثقیل سقفی: 36836 انبار تهران تهران رهن و اجاره 6000 متر انبار در تهران

ادامه مطلب
  • 0

اجاره انبار در تهران

رهن و اجاره 0 متر انبار در تهران کد فایل: 39309 ، شماره تماس:09202020444 ، استان: تهران ، شهر: تهران ، متراژ کل زمین: 0 ، نوع کف سالن: گرانیت ، آب: شهری ، سن بنا: ، متراژ سوله: 170 ، نوع کف محوطه: ، برق: 50آمپر ، نوع کاربری: ، مساحت اداری: 0 ، گاز: دارد ، ارتفاع دیوار: 6 ، مساحت نگهبانی: ، تعداد خط تلفن: 2خط ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: ، قیمت کل: 0 ، قیمت متری: 0 ، ودیعه: 50000000 ، اجاره ماهیانه: 10000000 ، جرثقیل سقفی: 39309 انبار تهران تهران رهن و اجاره 0 متر انبار در تهران

ادامه مطلب
  • 0

اجاره انبار در تهران950متر

رهن و اجاره 950 متر انبار در تهران کد فایل: 39293 ، شماره تماس:09202020444، استان: تهران ، شهر: تهران ، متراژ کل زمین: 950 ، نوع کف سالن: ، آب: ، سن بنا: ، متراژ سوله: 450 ، نوع کف محوطه: ، برق: دارد ، نوع کاربری: ، مساحت اداری: 0 ، گاز: دارد ، ارتفاع دیوار: ، مساحت نگهبانی: ، تعداد خط تلفن: دارد ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: ، قیمت کل: 0 ، قیمت متری: 0 ، ودیعه: 100000000 ، اجاره ماهیانه: 15000000 ، جرثقیل سقفی: 39293 انبار تهران تهران رهن و اجاره 950 متر انبار در تهران

ادامه مطلب
  • 0

اجاره انبار در تهران7000متر

رهن و اجاره 7000 متر انبار در تهران کد فایل: 39270 ، :شماره تماس:09202020444 استان: تهران ، شهر: تهران ، متراژ کل زمین: 7000 ، نوع کف سالن: بتن ، آب: دارد ، سن بنا: قدیمی ، متراژ سوله: 4500 ، نوع کف محوطه: ، برق: 500آمپر ، نوع کاربری: صنعتی ، مساحت اداری: 600 ، گاز: دارد ، ارتفاع دیوار: ، مساحت نگهبانی: 200 ، تعداد خط تلفن: 10خط ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: 6دانگ ، قیمت کل: 0 ، قیمت متری: 0 ، ودیعه: 200000000 ، اجاره ماهیانه: 100000000 ، جرثقیل سقفی: 39270 انبار تهران تهران رهن و اجاره 7000 متر انبار در تهران

ادامه مطلب
  • 0

اجاره انبار در تهران90متر

رهن و اجاره 90 متر انبار در تهران کد فایل: 39200شماره تماس:09202020444 ، استان: تهران ، شهر: تهران ، متراژ کل زمین: 90 ، نوع کف سالن: ، آب: ، سن بنا: ، متراژ سوله: 0 ، نوع کف محوطه: ، برق: روشنایی ، نوع کاربری: ، مساحت اداری: 0 ، گاز: ، ارتفاع دیوار: ، مساحت نگهبانی: ، تعداد خط تلفن: ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: ، قیمت کل: 0 ، قیمت متری: 0 ، ودیعه: 5000000 ، اجاره ماهیانه: 2200000 ، جرثقیل سقفی: 39200 انبار تهران تهران رهن و اجاره 90 متر انبار در تهران

ادامه مطلب
  • 0

اجاره انبار در تهران2000متر

رهن و اجاره 2000 متر انبار در تهران کد فایل: 39177 ، :شماره تماس:09202020444استان: تهران ، شهر: تهران ، متراژ کل زمین: 2000 ، نوع کف سالن: ، آب: دارد ، سن بنا: ، متراژ سوله: 0 ، نوع کف محوطه: ، برق: 3فاز ، نوع کاربری: ، مساحت اداری: 0 ، گاز: دارد ، ارتفاع دیوار: ، مساحت نگهبانی: ، تعداد خط تلفن: ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: ، قیمت کل: 0 ، قیمت متری: 0 ، ودیعه: 0 ، اجاره ماهیانه: 0 ، جرثقیل سقفی: 39177 انبار تهران تهران رهن و اجاره 2000 متر انبار در تهران

ادامه مطلب
  • 0