اجاره انبار در تهران7000متر

رهن و اجاره 7000 متر انبار در تهران کد فایل: 39046 ، شماره تماس:09202020444، استان: تهران ، شهر: تهران ، متراژ کل زمین: 7000 ، نوع کف سالن: بتن ، آب: چاه ، سن بنا: ، متراژ سوله: 2500 ، نوع کف محوطه: ، برق: 300آمپر ، نوع کاربری: ، مساحت اداری: 200 ، گاز: دارد ، ارتفاع دیوار: ، مساحت نگهبانی: 80 ، تعداد خط تلفن: 5خط ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: ، قیمت کل: 0 ، قیمت متری: 0 ، ودیعه: 0 ، اجاره ماهیانه: 160000000 ، جرثقیل سقفی: 39046 انبار تهران تهران رهن و اجاره 7000 متر انبار در تهران

ادامه مطلب
  • 0

اجاره انبار در شهرری3175متر

رهن و اجاره 3175 متر انبار در ري کد فایل: 38945 ، :شماره تماس:09202020444، استان: تهران ، شهر: ري ، متراژ کل زمین: 3175 ، نوع کف سالن: سرامیک ، آب: دارد ، سن بنا: قدیمی ، متراژ سوله: 600 ، نوع کف محوطه: ، برق: دارد ، نوع کاربری: ، مساحت اداری: 0 ، گاز: دارد ، ارتفاع دیوار: 6 ، مساحت نگهبانی: ، تعداد خط تلفن: دارد ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: ، قیمت کل: 0 ، قیمت متری: 0 ، ودیعه: 30000000 ، اجاره ماهیانه: 9000000 ، جرثقیل سقفی: 38945 انبار تهران ري رهن و اجاره 3175 متر انبار در ري

ادامه مطلب
  • 0

اجاره انبار در تهران 1500 متر

رهن و اجاره 1500 متر انبار در تهران کد فایل: 38900 ، :شماره تماس:09202020444 ، استان: تهران ، شهر: تهران ، متراژ کل زمین: 1500 ، نوع کف سالن: ، آب: دارد ، سن بنا: ، متراژ سوله: 0 ، نوع کف محوطه: ، برق: 50آمپر ، نوع کاربری: ، مساحت اداری: 0 ، گاز: دارد ، ارتفاع دیوار: ، مساحت نگهبانی: ، تعداد خط تلفن: دارد ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: ، قیمت کل: 0 ، قیمت متری: 0 ، ودیعه: 50000000 ، اجاره ماهیانه: 5500000 ، جرثقیل سقفی: 38900 انبار تهران تهران رهن و اجاره 1500 متر انبار در تهران

ادامه مطلب
  • 0

اجاره انبار در تهران 6000متر

رهن و اجاره 6000 متر انبار در تهران کد فایل: 38888 ، شماره تماس:09202020444، استان: تهران ، شهر: تهران ، متراژ کل زمین: 6000 ، نوع کف سالن: ، آب: دارد ، سن بنا: ، متراژ سوله: 2200 ، نوع کف محوطه: ، برق: دارد ، نوع کاربری: ، مساحت اداری: 450 ، گاز: دارد ، ارتفاع دیوار: ، مساحت نگهبانی: ، تعداد خط تلفن: دارد ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: دارد ، قیمت کل: 0 ، قیمت متری: 0 ، ودیعه: 0 ، اجاره ماهیانه: 120000000 ، جرثقیل سقفی: 38888 انبار تهران تهران رهن و اجاره 6000 متر انبار در تهران

ادامه مطلب
  • 0

اجاره انبار در شهریار4000متر

رهن و اجاره 4000 متر انبار در شهر يار کد فایل: 38877 شماره تماس:09202020444 استان: تهران ، شهر: شهر يار ، متراژ کل زمین: 4000 ، نوع کف سالن: ، آب: دارد ، سن بنا: ، متراژ سوله: 0 ، نوع کف محوطه: ، برق: 3فاز+25آمپر ، نوع کاربری: ، مساحت اداری: 60 ، گاز: ، ارتفاع دیوار: ، مساحت نگهبانی: ، تعداد خط تلفن: 2خط ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: ، قیمت کل: 0 ، قیمت متری: 0 ، ودیعه: 20000000 ، اجاره ماهیانه: 4800000 ، جرثقیل سقفی: 38877 انبار تهران شهر يار رهن و اجاره 4000 متر انبار در شهر يار

ادامه مطلب
  • 0