اجاره انبار آیت الله سعیدی

اجاره انبار آیت الله سعیدی کد ملک :۳۸۰۳۷ مساحت کل :۶۰۰ برق :  دارد سه فاز      /   تلفن :  ندارد     / گاز:  ندارد  /   آب :   دارد شماره تماس:09202020444 ودیعه :  ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان قابل تبدیل اجاره انبار,اجاره انبار,اجاره انبار,اجاره انبار آیت الله سعیدی,اجاره انبار آیت الله سعیدی,اجاره انبار آیت الله سعیدی  ،اجاره انبار آی الله سعیدی
ادامه مطلب
  • 0