اجاره اداری در جاده مخصوص جلال1100متر

کدفایل:41819

ملک مشاع و به متراژ1100متر+آب:چاه برق:3فاز 250آمپر امکانات کامل

محوطه به صورت مستقل می باشد- داخل سوله دو واحد اداری می باشد- اداری و سوله به صورت مجزا اجاره داده می شود- برای 200 متری اداری حدودا 18 میلیون پیشنهاد شده و سوله 28 میلیون- تاج سوله 8/5 متر

شماره تماس:09202020444

ادامه مطلب
  • 0