خرید سوله در جاده مخصوص 1000متر

کد فایل: 22072 ،

متراژ کل زمین: 40000 ، نوع کف سالن: بتن ،

آب: چاه عمیق

متراژ سوله: 10000

400 آمپر ، نوع کاربری: صنعتی ،

مساحت اداری: 300 ،

گاز: دارد (صنعتی)

نگهبانی: 50 ،

تعداد خط تلفن: 7 خط

وضعیت سند: 6 دانگ

شماره تماس:09202020444

قیمت:کارشناسی

ادامه مطلب
  • 0

اجاره سوله در جاده مخصوص3000متر

کد فایل: 18986

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

متراژ کل زمین: 6000 ، نوع کف سالن: بتن ، آب: چاه متراژ سوله: 3000 برق: 100 آمپر گاز: دارد ، ارتفاع دیوار: 5/6 تعداد خط تلفن: 4 ، ارتفاع تاج سوله: 8

ادامه مطلب
  • 0

خرید کارخانه در شهرک صنعتی پرند3000متر

کد فایل: 18902

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

متراژ کل زمین: 3000 ، نوع کف سالن: بتن ، آب: دارد ، سن بنا: نوساز ، متراژ سوله: 1500 برق: 300 آمپر ، نوع کاربری: فلزی ارتفاع دیوار: 6 تعداد خط تلفن: 3 ، ارتفاع تاج سوله: 5/7 ، سرمایش و نوع آن: دارد ، گرمایش و نوع آن: دارد ، وضعیت سند: دفترچه ای شهرک

ادامه مطلب
  • 0

خرید سوله در شهر قدس330متر

کد فایل: 18623

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

متراژ کل زمین: 950 ، نوع کف سالن: موزائیک ، آب: چاه آب ، سن بنا: 6 سال ، متراژ سوله: 330 برق: 50 آمپر سه فاز ، نوع کاربری: هیچکدام گاز: دارد/ارتفاع دیوار: آجری تعداد خط تلفن: 6 ، ارتفاع تاج سوله: 5/7 ، وضعیت سند: صلح نامه

ادامه مطلب
  • 0

خرید مغازه در جاده قدیم180متر

کد فایل: 37478

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

متراژ کل زمین: 180 ، نوع کف سالن: بتن ، آب: دارد برق: 25 آمپر ، تعداد خط تلفن: دارد وضعیت سند: مبایعه نامه

ادامه مطلب
  • 0

اجاره سوله در شهر قدس450متر

کد فایل: 37475

متراژ کل زمین: 1000 ، نوع کف سالن: بتون صنعتی ، آب: شهرک ، سن بنا: ، متراژ سوله: 450 برق: 50 ، نوع کاربری: صنعتی ، مساحت اداری: 80 ، گاز: دارد صنعتی ، ارتفاع دیوار: استاندارد ، تعداد خط تلفن: 4 خط

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

ادامه مطلب
  • 0