اگر صاحب چک فوت کند تکلیف چیست؟

اگر صاحب چک فوت کند تکلیف چیست؟   اگر صاحب چک فوت کند تکلیف چیست؟ هنگامی که صادرکننده چک فوت کند، از آنجایی که در زمان صدور چک آن شخص زنده بوده و این تصمیم طبق اختیار وی گرفته شده، بانک می‌تواند قبل از حصر وراثت، تعیین ورثه و بررسی اموال متوفی وجه چک را به دارنده پرداخت و یا کارسازی کند. 🔰 طبق قانون، چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادر کننده، کل یا قسمتی از وجهی را که در نزد بانک (محال علیه) دارد به دیگری واگذار می‌کند. ‏ 🔰 چک سندی است تجاری که قانون‌گذار جهت تسریع امور تجاری، مزایایی برای دارنده آن در نظر گرفته و طبق قانون چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد و یا با امضاء پشت یا ظهر آن به دیگری منتقل شود. اما هنگامی که صادرکننده چک با خط کشیدن عبارت «به حواله‌کرد» در متن آن، پشت نویسی را از کسی که چک در وجه او صادر شده، سلب می‌کند و دریافت کننده هم با پذیرش چک موافقت خود را اعلام می‌کند. ‏ 🔰 در نتیجه به نظر می‌رسد که شخصیت و خود دارنده چک برای صادر کننده مهم بوده و بدین طریق نخواسته است وجه چک مزبور توسط شخص دیگری وصول و یا دریافت شود،…
ادامه مطلب
  • 0

موارد کاربری در تنظیم مبایعه نامه املاک

موارد کاربری در تنظیم مبایعه نامه املاک

تنظیم مبایعه نامه برای خرید و فروش و یا اجاره املاک یکی از موارد مهم و ضروری میباشد . که حتما باید از یک کارشناس حقوقی متخصص در امورد ثبت قرارداد ها مشاوره و راهنمایی بگیرید . در ادامه این مقاله ما به تعدادی از موارد مهم و کاربردی در تنظیم مبایعه نامه املاک را اشاره کرده ایم . با ما همراه باشید .

چنانچه یکی از طرفین به عنوان مثال فروشنده بصورت وکالتی سابقا معامله نموده و در جلسه تنظیم قرارداد وکالت مربوطه را ارائه نماید. می توان با مراجعه به سامانه انلاین به نشانی http://confirm.ssaa.ir که برای همگان قابل دسترس میباشد . استعلام و تصدیق اصالت و تاریخ و اعتبار وکالت نامه را مشاهده نمود. چنانچه فروشنده در جلسه ی تنظیم قرارداد سند تک برگ ارائه نمود متقاضی خرید میتواند با مراجعه به سامانه انلاین به نشانی http://estate.ssaa.ir استعلام تصدیق اسالت سند ارائه شده را مشاهده نمایند. ضرورتا برای هر شرط در قرارداد ویا به عبارتی درج تعهد در مبایعه نامه برای هر یک از متعاقدین ضمانت اجرای کاربردی از قبیل …
ادامه مطلب
  • 0