خرید زمین آزادگان

خرید زمین آزادگان  مساحت کل: ۸۰۰ متر مربع قیمت: متری ۵۰۰٫۰۰۰ هزار تومان کد ملک: ۳۷۲۸۵ تلفن تماس: ۴۸۲۰۰-۰۲۱ شماره تماس:09202020444 خرید,خرید زمین,فروش زمین,خرید آزادگان,خرید زمین ,فروش آزادگان,خرید زمین یافت آباد
ادامه مطلب
  • 0

خرید زمین احمد آباد مستوفی

خرید زمین احمد آباد مستوفی مساحت کل: ۵٫۶۰۰ متر مربع قیمت کل: ۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ میلیون تومان کد ملک: ۳۷۲۸۶ تلفن تماس: ۴۸۲۰۰-۰۲۱ شماره تماس:09202020444 خرید,خرید زمین,فروش زمین,خرید ,خرید زمین احمد آباد مستوفی,فروش زمین احمد آباد مستوفی,خرید احمد آباد مستوفی, فروش زمین مستوفی
ادامه مطلب
  • 0

خرید زمین صنعتی جاده مخصوص کرج

خرید زمین صنعتی جاده مخصوص کرج مساحت کل:۹۶۵۰ متر دارای :کاربری بایر /سند ۶دانگ /اصلاحی قیمت  متری :۷۵۰٫۰۰۰ تومان شماره تماس:09202020444 تلفن تماس:۴۸۲۰۰-۰۲۱ کد ملک:۳۷۲۸۸ خرید زمین,خرید زمین صنعتی,خرید زمین جاده مخصوص کرج,خرید زمین صنعتی جاده مخصوص کرج,زمین جاده مخصوص کرج,خرید جاده مخصوص کرج
ادامه مطلب
  • 0

خرید زمین صنعتی اتوبان ساوه نسیم شهر

خرید زمین صنعتی اتوبان ساوه نسیم شهر مساحت کل:۱۶۰ هکتار با کاربری:باغ ویلا /جواز:باغ ویلا /سند:مادر  توضیحات:۲۵ هکتار قطعه بندی شده مابقی زمین یک تیکه است /زمین دارای مصوبه باغ ویلا است در قطعات۷۰۰ متری با مجوز۲۰درصد ساخت شماره تماس:09202020444 قیمت کل:۱۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان /قیمت متری :۱۰۰٫۰۰۰تومان تلفن تماس:۴۸۲۰۰-۰۲۱ خرید زمین,خرید زمین صنعتی,خرید زمیننسیم شهر,خرید زمین جاده ساوه,خرید زمین آزادگان,زمین آزادگان,زمین جاده ساوه,زمیننسیم شهر
ادامه مطلب
  • 0

خرید زمین صنعتی جاده ساوه فیروز بهرام

خرید زمین صنعتی جاده ساوه فیروز بهرام مساحت کل:۸۰۰۰ متر با کاربری:کشاورزی /جواز:کشاورزی /سند:۶دانگ شماره تماس:09202020444 قیمت کل:۱٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان /قیمت متری:۱۵۰٫۰۰۰تومان تلفن تماس:۴۸۲۰۰-۰۲۱ کد ملک:۳۷۲۸۲ خرید زمین,خرید زمین صنعتی,خرید زمین فیروزبهرام,خرید زمین جاده ساوه,خرید زمین آزادگان,زمین آزادگان,زمین جاده ساوه,زمین فیروز بهرام
ادامه مطلب
  • 0

خرید زمین چهاردیواری شهریارسعیدآباد

خرید زمین چهاردیواری شهریارسعیدآباد مساحت کل:۳۰۰۰ متر دارای:سند شاعی  شماره تماس:09202020444 قیمت کل:متری۵۰۰٫۰۰۰ تومان تلفن تماس:۴۸۲۰۰-۰۲۱ کدملک:۳۷۲۱۸ خرید زمین چهاردیواری,زمین چهار دیواری,خرید زمین سعیدآباد,خرید زمین,زمین صنعتی,خرید زمین صنعتی,زمین صنعتی سعیدآباد
ادامه مطلب
  • 0