فروش زمین شاد آباد

فروش زمین شاد آباد کد ملک :۳۷۸۰۶ مساحت کل :۹۵۰۰ برق :  دارد صنعتی      شماره تماس:09202020444 قیمت کل :متری ۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان فروش زمین شاد آباد، فروش زمین,خرید زمین ،خرید زمین,خرید زمین ,خرید فروش زمین شاد آباد,خریدفروش زمین شاد آباد,فروش زمین شاد آباد,فروش زمین شاد آباد,فروش زمین شاد آباد
ادامه مطلب
  • 0

فروش زمین جاده قدیم

فروش زمین جاده قدیم کد ملک :۳۷۷۴۸ مساحت کل : ۵۷/۰۰۰/  مساحت دفتری:۵۰۰ برق :  دارد پست برق اختصاصی       / گاز:  دارد     آب :   دارد شماره تماس:09202020444 فوری فروش قیمت کل :متری ۶۰۰/۰۰۰ تومان فروش زمین جاده قدیم کرج، فروش زمین,خرید زمین ،خرید زمین،خرید زمین ,خرید فروش زمینجاده قدیم کرج(فتح),خریدفروش زمین میدان شیر پاستوریزه,فروش زمین فتح جاده قدیم,فروش زمین زمین جاده قدیم فتح میدان شیر پاستوریزه، فروش زمین جاده قدیم,فروش زمین،فروش زمین فتح جاده قدیم
ادامه مطلب
  • 0

فروش زمین یافت آباد

فروش زمین یافت آباد کد ملک :۳۷۵۴۸ مساحت کل : ۱۳۰۰متر و۲۲/۰۰۰ متر موقعیت صنعتی شماره تماس:09202020444 ۲۲/۰۰۰متری ۱۰۰/۰۰۰ تومان، دو قطعه ۱۳۰۰متری ۲۰۰/۰۰۰ تومان فروش زمین و سوله یافت آباد  ، فروش زمین,خرید زمین ،خرید زمین,خرید زمین ,خرید فروش زمین یافت آباد,خریدفروش زمین یافت آباد,فروش زمین  یافت آباد,فروش زمین و سوله یافت آباد، فروش زمین سوله یافت آباد,فروش سالن،فروش سوله یافت آباد
ادامه مطلب
  • 0

فروش زمین فدائیان اسلام

فروش زمین فدائیان اسلام کد ملک :۳۷۵۹۹ مساحت کل : ۱۴۰۹ برق :  دارد ۲۵ آمپر      /   تلفن :  ندارد     / گاز:  ندارد     آب : دارد چاه شماره تماس:09202020444 زمین دیوار کشی دارد به طول ۳ متر،۸۰متر تجاری دارد  آماده به ساخت میباشد و ۱۰متر مساحت نگهبانی قیمت کل :متری ۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان فروش زمین شهرری فدائیان اسلام ، فروش زمین,خرید زمین ،خرید زمین،خرید زمین ,خرید فروش زمین شهرری فدائیان اسلام,خریدفروش زمین شهرری فدائیان اسلام,فروش زمینشهرری فدائیان اسلام,فروش زمین شهرری فدائیان اسلام، فروش شهرری فدائیان اسلام
ادامه مطلب
  • 0

فروش زمین اشتهارد

فروش زمین اشتهارد شماره تماس:09202020444 کد ملک :۳۷۷۷۶ مساحت کل : ۱۵۱۷۵ قیمت کل :متری ۱۱۰/۰۰۰ تومان در ضمن زمین دیوار کشی شده در ابعاد ۵۰۰*۳۰۰ فروش زمین شهرک صنعتی اشتهارد ، فروش زمین,خرید زمین ، خرید زمین شهرک صنعتی اشتهارد ,خرید فروش زمین شهرک صنعتی اشتهارد,خریدفروش زمین شهرک صنعتی اشتهارد,فروش زمین شهرک صنعتی اشتهارد,فروش زمین شهرک صنعتی اشتهارد فروش  زمین شهرک صنعتی اشتهارد
ادامه مطلب
  • 0

فروش زمین کردان کرج

فروش زمین کردان کرج کد ملک :۳۷۷۸۲ مساحت کل : ۹۰/۰۰۰ برق :  دارد       /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد     آب :   داردچاه شماره تماس:09202020444 قیمت کل :متری ۲۰۰/۰۰۰ تومان در ضمن ملک یک کیلومتر نزدیک جاده اصلی میباشد. خرید زمین,خرید زمین,خریدزمین,خرید زمین کردان  کرج,خرید زمین کردان کرج,خرید زمین کردان  کرج,خرید زمین کردان کرج کرج,خرید زمین   کرج,زمین کردان کرج,خرید زمین کردان کرج,خریدزمین کرج کردان
ادامه مطلب
  • 0