خرید سوله جاده مخصوص کرج

خرید سوله جاده مخصوص کرج مساحت کل: ۱۳۰۰ متر مربع مساحت سوله: ۵۵۰ متر مربع نوع کاربری: صنعتی            آب: دارد           برق: ۱۵۰ آمپر                تلفن: دارد           تلفن: دارد         سند: شخصی       مساحت اداری: ۳۰۰ متر مربع شماره تماس:09202020444 ارتفاع سالن: ۷٫۵ متر        کف سالن: بتن کد ملک: ۳۷۱۱۴ تلفن تماس: ۴۸۲۰۰-۰۲۱ خرید,خرید سوله,فروش سوله,خرید جاده مخصوص,خرید سوله جاده مخصوص,فروش سوله جاده مخصوص کرج,خرید سوله سالن
ادامه مطلب
  • 0

اجاره سوله جاده قدیم کرج

اجاره سوله جاده قدیم کرج مساحت کل: ۲۱۰۰ متر مربع مساحت سوله: ۱۲۵۰ متر مربع نوع جواز:صنعتی      آب: دارد         برق: ۱۰۰ آمپر            تلفن: دارد               گاز: دارد           کف سالن: بتن شماره تماس:09202020444 کد ملک: ۳۷۱۱۵ تلفن تماس:۴۸۲۰۰-۰۲۱ اجاره,اجاره سالن سوله,اجاره سوله,اجاره سالن,اجاره جاده قدیم کرج,اجاره سوله جاده قدیم کرج,اجاره سالن سوله جاده قدیم کرج
ادامه مطلب
  • 0

اجاره سالن سوله جاده مخصوص گرمدره

اجاره سالن سوله جاده مخصوص گرمدره مساحت کل:۱۰۰۰ متر مساحت سالن:۳۰۰ متر دارای جواز صنعتی /کاربری صنعتی /پایانکار /آب /۲۵آمپر برق /تلفن /گاز /سند ۶ دانگ شماره تماس:09202020444 وریعه:۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان /اجاره ماهیانه:۴٫۵۰۰٫۰۰۰تومان شماره تماس:09202020444 تلفن تماس:۴۸۲۰۰-۰۲۱ کد ملک:۳۷۱۴۶ اجاره,اجاره سالن سوله,اجاره سوله,اجاره سالن,اجاره جاده مخصوص,اجاره گرمدره,سالن سوله گرمدره,سوله گرمدره,سوله جاده مخصوص,سالن سوله جاده مخصوص
ادامه مطلب
  • 0

اجاره سالن سوله جاده قدیم کرج

اجاره سالن سوله جاده قدیم کرج مساحت کل:۲۱۰۰ متر مساحت سالن:۱۲۰۰ متر دارای:آب ،برق ،گاز ،تلفن ،پایانکار ،۲۰۰ متر دفتری ودیعه:۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰تومان /اجاره ماهیانه:۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰تومان شماره تماس:09202020444 تلفن تماس:۴۸۲۰۰-۰۲۱ کدملک:۳۷۱۰۹ اجاره سالن سوله,اجاره سالن,اجاره سوله,اجاره,اجاره جاده قدیم,سالن جاده قدیم,سوله جاده قدیم
ادامه مطلب
  • 0

اجاره سوله جاده قدیم کرج

اجاره سوله جاده قدیم کرج مساحت کل: ۳۰۰ متر مربع مساحت سوله: ۱۸۰ متر مربع پایان کار: دارد        آب: دارد         برق: ۵۰ آمپر              تلفن: دارد             گاز: دارد        ارتفاع سالن: ۷ متر           کف سالن: بتن شماره تماس:09202020444 مساحت اداری: ۴۰ متر مربع قیمت اجاره: ماهیانه ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ میلیون تومان کد ملک: ۳۷۱۳۸ تلفن تماس: ۴۸۲۰۰-۰۲۱ اجاره سوله,اجاره سالن, اجاره سالن سوله,اجاره سوله جاده قدیم کرج,اجاره جاده قدیم کرج 
ادامه مطلب
  • 0

فروش سالن سوله جاده قدیم کرج

فروش سالن سوله جاده قدیم کرج مساحت کل:۱۰۰۶ متر مساحت سالن:۳۷۰ متر دارای:آب ،برق۱۰۰ آمپر ،سند شخصی ،پایانکار ،تلفن ،گاز ،۱۵۰ متر دفتری ،۵۰ متر سریداری شماره تماس:09202020444   قیمت:متری۳٫۰۰۰٫۰۰۰تومان تلفن تماس:۴۸۲۰۰-۰۲۱ کد ملک:۳۷۰۹۴ فروش ,فروش سالن سوله ,فروش سالن ,فروش سوله ,فروش جاده قدیم ,جاده قدیم سالن ,جاده قذیم سوله  ,جاده قدیم سالن سوله
ادامه مطلب
  • 0