خرید زمین تجاری مخصوص کرج

خرید زمین تجاری مخصوص کرج کد ملک :۳۸۶۶۴ مساحت کل :۶۵۰۰ برق :  دارد      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد شماره تماس:09202020444 موقعیت تجاری قیمت کل :۲۰میلیارد فروش زمین جاده مخصوص کرج ، فروش جاده مخصوص,خرید زمین ،خرید زمین شهید لشگری خرید فروش زمین جاده مخصوص کرج,خریدفروش زمین مخصوص,فروش زمین شهید لشگری,فروش زمین جاده مخصوص کرج
ادامه مطلب
  • 0

اجاره زمین جاده مخصوص کرج

مساحت کل: ۷۲۰۰ متر مربع اداری: ۴۵ متر مربع           آب: دارد                   تلفن: دارد                            نگهبانی: دارد شماره تماس:09202020444 اجاره ماهیانه: ۲۰ میلیون تومان شماره تماس: ۴۸۲۰۰-۰۲۱ اجاره زمین جاده مخصوص کرج,اجاره پارکینگ جاده مخصوص کرج
ادامه مطلب
  • 0

خرید زمین مسکونی کرج کردان

خرید زمین مسکونی کرج کردان کد ملک :۳۷۹۴۴ مساحت کل : ۶۰۰ برق :  دارد شماره تماس:09202020444 قیمت کل :متری ۲۰۰/۰۰۰ تومان زمین صنعتی,زمین مسکونی کردان کرج,خرید زمین مسکونی کردان کرج,خرید زمین مسکونی کردان کرج,خرید زمین,خرید مسکونی کردان کرج ,خرید مسکونی کردان کرج,خرید زمین مسکونی کردان کرج,خرید زمین مسکونی کردان کرج,خرید زمین مسکونی کردان کرج,زمین مسکونی کردان کرج
ادامه مطلب
  • 0

خرید زمین جاده مخصوص کرج

خرید زمین جاده مخصوص کرج کد ملک :۳۷۴۳۴ مساحت کل :۵۰۰ / مساحت سالن: /مساحت دفتری:۳۰ /سرایداری: برق :  دارد ۳ فاز      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد     آب :   دارد شماره تماس:09202020444 قیمت کل :۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان فروش زمین جاه مخصوص کرج ، فروش زمین,خرید زمین ،خرید زمین مخصوص کرج,خرید زمین ,خرید فروش زمینشهید لشکری,خریدفروش زمین مخصوص,فروش زمین جاده مخصوص ,فروش زمین شهید لشکری فروش زمین,فروش زمین,خرید زمین جاده مخصوص کرج شهید لشکری,
ادامه مطلب
  • 0

خرید زمین مخصوص

خرید زمین مخصوص کد ملک :۳۷۴۸۹ مساحت کل : ۱۹۰۰۰ زمین خالی شماره تماس:09202020444 قیمت کل :۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان فروش زمین جاده مخصوص، فروش زمین,خرید زمین ،خریدزمین,خرید زمین ,خرید فروش زمین جاده مخصوص,خریدفروش زمین  جاده مخصوص,فروش زمین جاده مخصوص,فروش زمین جاده مخصوص، فروش  زمین جاده مخصوص,فروش زمین جاده مخصوص,فروش زمین جاده مخصوص
ادامه مطلب
  • 0

فروش زمین مسکونی تهران همت

فروش زمین مسکونی تهران همت کد ملک :۳۷۸۰۸

مساحت کل : ۲۰۰۰متر

قیمت کل: کارشناسی شماره تماس:09202020444 ۲قطعه زمین تفکیکی محصور نشده فروش زمین تهران همت، فروش زمین,خرید زمین ،خریدزمین,خرید زمین ,خرید فروش زمین تهران همت,خریدفروش زمین تهران همت,فروش زمین تهران همت,فروش زمینتهران همت، فروش  زمین تهران همت,فروش زمین تهران همت
ادامه مطلب
  • 0

فروش زمین تهران همت

فروش زمین تهران همت شماره تماس:09202020444 کد ملک :۳۷۸۰۹ مساحت کل :۳۵۰۰۰ قیمت کل :متری ۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان فروش زمین تهران همت ، فروش زمین,خرید زمین ،خرید تهران همت,خرید زمین ,خرید فروش زمین تهران همت,خریدفروش زمین تهران همت,فروش زمین تهران همت,فروش زمین تهران همت فروش تهران همت,فروش تهران همت
ادامه مطلب
  • 0