خرید زمین شهر قدس

خرید زمین شهر قدس کد ملک :۳۸۱۲۴ مساحت کل : ۸۱۰ برق :  دارد / گاز:  دارد       سند:دارد / شماره تماس:09202020444 قیمت کل :۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان فروش زمین قلعه حسن خان، فروش زمین,خرید زمین ،خرید سوله,خرید زمین ,خرید فروش زمین شهر قدس,خریدفروش زمین قلعه حسن خان,فروش زمین شهر قدس,فروش زمینقلعه حسن خان، فروش زمین قلعه حسن خان                                                                                                      ,
ادامه مطلب
  • 0

خرید زمین شور آباد

خرید زمین شور آباد کد ملک :۳۷۴۳۷ مساحت کل :۲۰۰۰۰ زمین صنعتی شماره تماس:09202020444 قیمت کل :۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان فروش زمین شور آباد، فروش زمین,خرید زمین ،خرید زمین،خرید زمین ,خرید فروش زمین شور آباد,خریدفروش زمین شور آباد,فروش زمین  شور آباد,فروش زمین زمین شور آباد، فروش زمین شور آباد,فروش زمین،فروش زمین شور آباد
ادامه مطلب
  • 0

خرید زمین جاده مخصوص کرج

خرید زمین جاده مخصوص کرج کد ملک :۳۷۴۳۴ مساحت کل :۵۰۰ / مساحت سالن: /مساحت دفتری:۳۰ /سرایداری: برق :  دارد ۳ فاز      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد     آب :   دارد شماره تماس:09202020444 قیمت کل :۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان فروش زمین جاه مخصوص کرج ، فروش زمین,خرید زمین ،خرید زمین مخصوص کرج,خرید زمین ,خرید فروش زمینشهید لشکری,خریدفروش زمین مخصوص,فروش زمین جاده مخصوص ,فروش زمین شهید لشکری فروش زمین,فروش زمین,خرید زمین جاده مخصوص کرج شهید لشکری,
ادامه مطلب
  • 0

خرید زمین جاده مخصوص کرج

خرید زمین جاده مخصوص کرج کد ملک :۳۷۴۱۰ مساحت کل : ۳۲۵ ملک چهار دیواری شماره تماس:09202020444 قیمت کل :متری ۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان فروش زمین جاده مخصوص ، فروش زمین,خرید زمین ،خرید مخصوص کرج,خرید زمین ,خرید فروش زمین مخصوص شهید لشکری,خریدفروش زمین جاده مخصوص,فروش زمین مخصوص,فروش زمین مخصوص فروش مخصوص کرج,فروش جاده مخصوص کرج شهید لشکری
ادامه مطلب
  • 0