جاده قدیم کرج ۲۵۰۰مترسوله

جاده قدیم کرج ۲۵۰۰مترسوله مساحت کل: ۲۵۰۰ متر مربع مساحت سوله: ۷۵۰ متر مربع آب: چاه         برق: ۲۰۰ آمپر        تلفن: دارد              تاسیسات گرمایی: دارد           تاسیسات سرمایی:دارد            گاز: دارد                 اداری: ۲۰۰ متر مربع                  نگهبانی: ۲۰ متر مربع           سرایداری: ۷۰ متر مربع کف سالن: بتن            کف محوطه: بتن            جرثقیل سقفی: ۵ تن   اجاره ماهیانه:۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ میلیون تومان شماره تماس:۴۸۲۰۰-۰۲۱ شماره تماس:09202020444 اجاره,اجاره سالن سوله,اجاره سوله,اجاره سالن,اجاره جاده قدیم کرج,اجاره سوله جاده قدیم کرج,اجاره سالن سوله جاده قدیم کرج
ادامه مطلب
  • 0

اجاره سوله ۶۰۰۰مترجاده مخصوص

اجاره سوله ۶۰۰۰مترجاده مخصوص مساحت کل: ۲۴۰۰۰ متر مربع جواز: صنعتی          کاربری: صنعتی        آب:دارد      برق: ۴۰۰ آمپر        تلفن: دارد          گاز: دارد مساحت اداری: ۶۰۰ متر           ارتفاع سالن: ۱۰ متر اجاره قابل قابل تبدیل شماره تماس: ۴۸۲۰۰-۰۲۱  شماره تماس:09202020444 اجاره,اجاره سالن سوله,اجاره سوله,اجاره سالن,اجاره جاده مخصوص کرج,اجاره سوله جاده مخصوص کرج,اجاره سالن سوله جاده مخصوص کرج
ادامه مطلب
  • 0

جاده قدیم کرج سوله ۱۲۰۰متر

جاده قدیم کرج سوله ۱۲۰۰متر مساحت کل: ۱۰۰۰۰ متر مربع مساحت سوله: ۱۲۰۰ متر مربع جواز: صنعتی          کاربری: صنعتی           پایان کار: دارد                 آب: دارد              برق: ۱۰۰ آمپر            تلفن: دارد تاسیسات گرمایی: دارد            گاز: دارد               سند: ۶ دانگ          کف محوطه: آسفالت ودیعه:۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ میلیون تومان           اجاره ماهیانه: ۱۲۰۰۰٫۰۰۰۰ میلیون تومان تلفن تماس: ۴۸۲۰۰-۰۲۱  شماره تماس:09202020444 اجاره,اجاره سالن سوله,اجاره سوله,اجاره سالن,اجاره جاده قدیم کرج,اجاره سوله جاده قدیم کرج ,اجاره سالن سوله جاده قدیم کرج
ادامه مطلب
  • 0

اجاره سوله ۴۲۰ مترجاده مخصوص کرج

اجاره سوله ۴۲۰ مترجاده مخصوص کرج مساحت کل: ۱۰۰۰ متر مربع مساحت سوله: ۴۲۰ متر مربع جواز: صنعتی            کاربری: صنعتی              پایان کار: دارد                   آب: دارد برق: ۳۲ آمپر تک فاز                             سن بنا: نوساز                    سند: ۶ دانگ اداری: ۴۰ متر مربع                   ارتفاع سالن: ۴ متر          کف سالن: بتن شماره تماس:09202020444 ودیعه: ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ میلیون تومان-- اجاره ماهیانه: ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ میلیون تومان اجاره,اجاره سالن سوله,اجاره سوله,اجاره سالن,اجاره جاده مخصوص کرج,اجاره سوله جاده مخصوص کرج,اجاره سالن سوله جاده مخصوص کرج
ادامه مطلب
  • 0

اجاره سوله ۹۵۰ متری احمد آباد مستوفی

اجاره سوله ۹۵۰ متری احمد آباد مستوفی مساحت کل: ۲۸۵۰ متر مربع آب:دارد      برق: ۱۰۰ آمپر                    تلفن: دارد                 گاز: دارد                اداری: ۹۰ متر مربع نگهبانی: ۲۰ متر مربع   شماره تماس:09202020444 تلفن تماس: ۴۸۲۰۰-۰۲۱ اجاره سوله,اجاره سوله احمد آباد مستوفی,اجاره سالن سوله احمد آباد مستوفی
ادامه مطلب
  • 0