اجاره سوله از ۴۰۰ متر تا ۱۰۰۰ متر

**مؤسسه صنعتی فتح** اجاره سوله از ۴۰۰ متر تا ۱۰۰۰ متر جهت انبار پخش در جاده قدیم و مخصوص مشاور: آقای یوسفی تلفن ثابت: ۰۲۱۴۸۲۰۰ تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۴۸۴۳۶۳ مین صنعتی، زمین کشاورزی، خرید سالن سوله، اجاره سالن سوله، سوله جاده مخصوص، سالن جاده مخصوص، خرید کارخانه زمین صنعتی، زمین کشاورزی، خرید سالن سوله، اجاره سالن سوله، سوله جاده مخصوص، سالن جاده مخصوص، خرید کارخانهزمین صنعتی، زمین کشاورزی، خرید سالن سوله، اجاره سالن سوله، سوله جادجاده مخصوص، سالن جاده مخصوص، خرید کارخانهزمین صنعتی، زمین کشاورزی، خرید سالن سوله، اجاره سالن سوله، سوله جاده مخصوص، سالن جاده مخصوص، خرید کارخمین صنعتی، زمین کشاورزی، خرید سالن سوله، اجاره سالن سوله، سوله جاده مخصوص، سالن جاده مخصوص، خرید کارخانه زمین صنعتی، زمین کشاورزی، خرید سالن سوله، اجاره سالن سوله، سوله جاده مخصوص، سالن جاده مخصوص، خرید کارخانهزمین صنعتی، زمین کشاورزی، خرید سالن سوله، اجاره سالن سوله، سوله جادجاده مخصوص، سالن جاده مخصوص، خرید کارخانهزمین صنعتی، زمین کشاورزی، خرید سالن سوله، اجاره سالن سوله، سوله جاده مخصوص، سالن جاده مخصوص، خرید کارخ…
ادامه مطلب
  • 0

رهن واجاره سوله جاده قدیم کرج

رهن واجاره سوله جاده قدیم کرج مساحت سالن: ۶۵۰ مترمربع آب: شهری                برق: ۲۵ آمپر                             تلفن: دارد                   گاز: دارد شماره تماس:09202020444 اجاره ماهاینه: ۶ میلیون تومان شماره تماس: ۴۸۲۰۰-۰۲۱

اجاره,اجاره سالن سوله,اجاره سوله,اجاره سالن,اجاره جاده قدیم کرج,اجاره سوله جاده قدیم کرج,اجاره سالن سوله جاده قدیم کرج,اجاره سالن خیابان خلیج 

ادامه مطلب
  • 0

پرند اجاره سوله ۳۴۰۰متری

پرند اجاره سوله ۳۴۰۰متری مساحت کل: ۶۸۰۰ متر مربع مساحت سوله:۳۴۰۰ متر مربع  آب: چاه              برق: ۴۰۰ آمپر           تلفن: دارد          گاز:دارد             اداری: ۲۴۰ متر مربع              ارتفاع سالن: ۹ متر مربع شماره تماس:09202020444 کف سالن: بتن اجاره ماهیانه: ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ میلیون تومان شماره تماس: ۴۸۲۰۰-۰۲۱  اجاره شهر پرند,اجاره شهر پرند سوله,اجاره سوله شهر پرند, اجاره سالن پرند,اجاره سوله شهرک صنعتی پرند
ادامه مطلب
  • 0

جاده قدیم کرج ۲۵۰۰مترسوله

جاده قدیم کرج ۲۵۰۰مترسوله مساحت کل: ۲۵۰۰ متر مربع مساحت سوله: ۷۵۰ متر مربع آب: چاه         برق: ۲۰۰ آمپر        تلفن: دارد              تاسیسات گرمایی: دارد           تاسیسات سرمایی:دارد            گاز: دارد                 اداری: ۲۰۰ متر مربع                  نگهبانی: ۲۰ متر مربع           سرایداری: ۷۰ متر مربع کف سالن: بتن            کف محوطه: بتن            جرثقیل سقفی: ۵ تن   اجاره ماهیانه:۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ میلیون تومان شماره تماس:۴۸۲۰۰-۰۲۱ شماره تماس:09202020444 اجاره,اجاره سالن سوله,اجاره سوله,اجاره سالن,اجاره جاده قدیم کرج,اجاره سوله جاده قدیم کرج,اجاره سالن سوله جاده قدیم کرج
ادامه مطلب
  • 0

اجاره سوله ۶۰۰۰مترجاده مخصوص

اجاره سوله ۶۰۰۰مترجاده مخصوص مساحت کل: ۲۴۰۰۰ متر مربع جواز: صنعتی          کاربری: صنعتی        آب:دارد      برق: ۴۰۰ آمپر        تلفن: دارد          گاز: دارد مساحت اداری: ۶۰۰ متر           ارتفاع سالن: ۱۰ متر اجاره قابل قابل تبدیل شماره تماس: ۴۸۲۰۰-۰۲۱  شماره تماس:09202020444 اجاره,اجاره سالن سوله,اجاره سوله,اجاره سالن,اجاره جاده مخصوص کرج,اجاره سوله جاده مخصوص کرج,اجاره سالن سوله جاده مخصوص کرج
ادامه مطلب
  • 0