خرید کارخانه در شمس آباد 5000 متر

خرید کارخانه در شمس آباد 5000 متر کد ملک :۳۷۹۰۴ مساحت کل : ۵۰۰۰/ مساحت سالن: ۱۲۰۰/مساحت دفتری: /سرایداری: برق :  دارد  ۴۰۰آمپر     /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد     آب :   دارد شماره تماس:09202020444 کلیه تجهیزات + آزمایشگاه مجهز+ کمپرسور هوایی ۸ بار قیمت کل :۳/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان خریدکارخانه,خرید سالن,خریدکارخانه,خرید شهرک صنعتی شمس آباد,خرید کارخانه شهرک صنعتی شمس آباد,خرید کارخانه شهرک صنعتی شمس آباد,خریدکارخانه شهرک صنعتی شمس آباد,سالن سوله شهرک صنعتی شمس آباد,سالن شهرک صنعتی شمس آباد,سوله شهرک صنعتی شمس آباد
ادامه مطلب
  • 0

فروش کارگاه جاده قدیم کرج

فروش کارگاه جاده قدیم کرج کد ملک :۳۷۴۸۳ مساحت کل :۲۰۰ / مساحت سالن: ۹۰/مساحت دفتری:۱۵ برق :  دارد  ۲۵آمپر   شماره تماس:09202020444 قیمت کل :۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان قدیم کرج,کارگاه جاده قدیم کرج,کارگاه جاده قدیم کرج,خریدکارگاه,خرید کارگاه,خریدکارگاه جاده قدیم کرج,خریدکارگاه جاده قدیم کرج,خرید جاده قدیم کرج,خرید جاده قدیم کرج,کارگاه قدیم کرج
ادامه مطلب
  • 0

فروش کارگاه قلعه حسن خان

فروش کارگاه قلعه حسن خان کد ملک :۳۷۸۱۲ مساحت کل : ۹۲۳/ مساحت سالن: /مساحت دفتری: ۱۷/سرایداری: برق :  دارد۳۲ امپر       /   تلفن :  دارد ۴خط    / گاز:  دارد     آب :   دارد شماره تماس:09202020444 دارای سوئیت ۳۰متری چهار دیواری رو باز قیمت کل :۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان فروش کارگاه قلعه حسن خان، فروش کارگاه قلعه حسن خان ,خرید کارگاه قلعه حسن خان ، خرید کارگاه قلعه حسن خان,خرید ,خریدفروش کارخانه کارگاه قلعه حسن خان,فروش کارگاه قلعه حسن خان,فروش کارگاه قلعه حسن خان
ادامه مطلب
  • 0

فروش کارگاه چهار دانگه

فروش کارگاه چهار دانگه کد ملک :۳۷۷۹۱ مساحت کل : ۱۱۰۰/ /مساحت دفتری: ۴۰/سرایداری:کانکس برق :  دارد۲۵۰آمپر       /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد     آب :   دارد شماره تماس:09202020444 با سرویس بهداشتی و آشپزخانه،کار گاه چهار دیواری میباشد قیمت کل :متری۶۰۰/۰۰۰ تومان خرید کارگاه,,خرید جاده آزادگان چهار دانگه,خریدکارگاه چهار دانگه,خرید کارگاه جاده آزادگان چهار دانگه,خرید کارگاه چهار دانگه ,کارگاه جاده کمر بندی آزادگان, جاده چهار دانگه ,کارگاه آزادگان چهار دانگه
ادامه مطلب
  • 0

خریدکارخانه آزادگان

خریدکارخانه آزادگان کد ملک :۳۷۶۲۶ مساحت کل : ۱۱۵۰/ مساحت سالن: /مساحت دفتری: ۱۰۰/سرایداری: برق :  دارد  ۳فاز     /   تلفن : ۲خط دارد شماره تماس:09202020444 قیمت کل :متری ۱/۰۰۰/۰۰۰تومان خرید کارخانه آزادگان,خرید سالن,خرید سوله,خریدکارخانه آزادگان,خرید سالنکارخانه آزادگان,خریدکارخانه آزادگان,خرید سالن سوله کارخانه آزادگان,سالن وسوله کارخانه آزادگان
ادامه مطلب
  • 0

خرید کارخانه عباس آباد

خرید کارخانه عباس آباد کد ملک :۳۷۷۴۷ مساحت کل : ۴۰۳۲ / مساحت سالن: ۲۶۰۰ /مساحت دفتری:۳۵۰  /سرایداری:  ۵۰     برق :  دارد ۱۰۰آمپر/   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد     آب :   دارد  شماره تماس:09202020444   قیمت کل :۲/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان خرید کارخانه ,خرید کارخانه ,خرید کارخانه عباس آباد٫خرید کارخانه عباس آباد،خرید کارخانه عباس آباد، سوله خرید،کارخانه خرید عباس آباد
ادامه مطلب
  • 0