خرید کارگاه جاده مخصوص کرج

خرید کارگاه جاده مخصوص کرج کد ملک :۳۸۶۵۸ مساحت کل : ۲۰۰/ مساحت سالن: ۷۰/مساحت دفتری: ۶/سرایداری:ندرد برق :  دارد۳فاز      /   تلفن :  دارد ۲خط    / گاز:  دارد  /   آب :   دارد شماره تلفن:09202020444 ۸۵ متر پایان کار صنعتی قیمت کل :قیمت کارشناسی فروش کارگاه جاده مخصوص کرج ، فروش کارگاه جاده مخصوص,خرید زمین ،خرید کارگاه شهید لشگری خرید فروش کارگاه جاده مخصوص کرج,خریدفروش کارگاه مخصوص,فروش کارگاه شهید لشگری,فروش کارگاه جاده مخصوص کرج
ادامه مطلب
  • 0

خرید کارگاه جاده قدیم

خرید کارگاه جاده قدیم کد ملک :۳۸۹۵۵ مساحت کل : ۲۷۰/مساحت دفتری:۱۲  /سرایداری:ندارد برق :  دارد۳۰آمپر      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد شماره تماس:09202020444 قیمت کل :۱/۴۵۰ میلیارد خرید کارگاه جاده قدیم کرج,کارگاه جاده قدیم کرج,کارگاه سوله جاده قدیم کرج,خریدکارگاه,خرید سالن,خرید سوله خرید سالن سوله جاده قدیم کرج,خریدکارگاه جاده قدیم کرج,خرید کارگاه جاده قدیم کرج,خرید جاده قدیم کرج,کارگاه جاده قدیم
ادامه مطلب
  • 0

خرید تعمیرگاه شرق تهران

خرید تعمیرگاه شرق تهران کد ملک :۳۸۸۵۱ مساحت کل :۳۰۰۰ / مساحت سالن:۳۰۰۰ /مساحت دفتری:دارد /سرایداری:دارد برق :  دارد      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد شماره تماس:09202020444 مناسب نمایندگی خودرو قیمت کل :۱۱۲میلیارد فروش تعمیرگاه همت شرق تهران ، فروش تعمیرگاه شرق تهران خرید فروش و خرید تعمیرگاه شرق تهران,فروش تعمیرگاه شرق تهران
ادامه مطلب
  • 0

جاده ساوه |خرید کارخانه صنعتی

جاده ساوه |خرید کارخانه صنعتی کدملک :۳۸۹۱۲ مساحت کل: ۲۰۰۰ متر مربع مساحت سالن: ۶۰۰متر | مساحت انبار: ۲۰۰ متر | نوع سند: اوقافی قیمت کل : ۱/۶۰۰ (یک میلیاردو ششصد میلیون تومان)  آب: چاه | برق : موتوربرق | تلفن:۴خط | سن بنا:۴۰ سال ارتفاع سالن : ۱۲ متر  شماره تماس:09202020444

جاده ساوه |خرید کارخانه صنعتی

ادامه مطلب
  • 0

خرید کارگاه مخصوص

خرید کارگاه مخصوص کد ملک :۳۷۹۸۶ مساحت کل : ۳۷۷/ مساحت سالن:۱۶۰ /مساحت دفتری: ۱۳۰/سرایداری: برق :  دارد  ۱۰۰ آمپر    /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   داردچاه شماره تماس:09202020444 قیمت کل :متری ۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان خرید سالن سوله,خرید سالن,خریدکارگاه,خرید جاده مخصوص کارگاه خرید شهید لشکری کار گاه,خرید کارگاه جاده مخصوص کرج,خریدکارگاه  جاده مخصوص کرج
ادامه مطلب
  • 0

خرید کارگاه مخصوص

خرید کارگاه مخصوص کد ملک :۳۷۹۸۴ مساحت کل : ۳۷۷/ مساحت سالن:۱۶۰ /مساحت دفتری: ۱۲/سرایداری: برق :  دارد۵۰آمپر      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   داردچاه شماره تماس:09202020444 قیمت کل :متری ۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان فروش کارگاه جاده مخصوص ,فروش  کارگاه ,فروش کارگاه جاده مخصوص کرج,فروش جاده مخصوص کرج, کارگاه جاده مخصوص, کارگاه جاده مخصوص کرج, کارگاه جاده مخصوص رج,فروش کارگاه ,فروش کارگاه ,فروش کارگاه،فروش کارگاه,فروش کارگاه جاده مخصوص(شهید لشکری)
ادامه مطلب
  • 0