همه نوشته در مجموعه خرید سوله

خرید سوله در جاجرود کمرد 1100متر

خرید سوله در جاجرود کمرد 1100مترکد فایل: 38866 ، متراژ کل زمین: 600 ، نوع کف سالن: موزائیک ، آب: دارد ، سن بنا:  ، متراژ سوله: 1100 ، نوع کف محوطه: ، برق: 25 آمپر سه فاز ، نوع کاربری:  ، مساحت اداری: 0 ، گاز:  ، :  ، مساحت نگهبانی:  ، تعداد خط…

مشاهده

خرید سوله بر جاده قدیم کرج 4000 متر

خرید سوله بر جاده قدیم کرج 4000 مترکد فایل: 38850 ، متراژ کل زمین: 8600 ، نوع کف سالن:  ، آب:  ، سن بنا:  ، متراژ سوله: 4000 ، نوع کف محوطه: ، برق: 250آمپر ، نوع کاربری:  ، مساحت اداری: 500 ، گاز: دارد ، :  ، مساحت نگهبانی:  ، تعداد خط تلفن: دارد

مشاهده

خرید سوله در جاده خاوران1800متر

خرید سوله در جاده خاوران1800متر کد فایل: 37025 شماره تماس:09202020444 قیمت: کارشناسی متراژ کل زمین: 2800 ، نوع کف سالن: بتن ، آب: شهر ، سن بنا: نوساز ، متراژ سوله: 1800 ، برق: 200 مساحت اداری: 180 ، گاز: دارد ، ارتفاع دیوار: 10 ، مساحت نگهبانی: 40 ، تعداد خط تلفن: دارد ،…

مشاهده

خرید سوله در جاده فتح 120 متر

خرید سوله در جاده فتح 120 مترکد فایل: 38832 ، متراژ کل زمین: 1850 ، نوع کف سالن:  ، آب: شهری ، سن بنا:  ، متراژ سوله: 1200 ، نوع کف محوطه: ، برق: 450آمپر ، نوع کاربری:  ، مساحت اداری: 700 ، گاز: دارد

مشاهده

خرید سوله در شهرک صنعتی شمس آباد 150 متر

خرید سوله در شهرک صنعتی شمس آباد 150 مترکد فایل: 38822، متراژ کل زمین: 3000 ، نوع کف سالن: بتن ، آب: دارد ، سن بنا:  ، متراژ سوله: 1500 ، نوع کف محوطه: ، برق:  ، نوع کاربری:  ، مساحت اداری: 80 ، گاز: 60 ، :  ، مساحت نگهبانی:  ، تعداد خط تلفن:…

مشاهده
تماس تلفنی با مدیریت
×