فروش مغازه کرج

خرید مغازه کرج کد ملک :۳۹۰۳۰ مساحت کل :۳۰۳ / مساحت دفتری: ۵۰/ برق :  دارد ۳فاز     /   تلفن :  دارد ۲خط    / گاز:  دارد  /   آب :   دارد دو نبش است قیمت کل :۳میلیارد شماره تلفن:09202020444 فروش مغازه کرج ، فروش تجاری کرج ,خرید فروش ملک تجاری کرج کلاک,خریدفروش مغازه کرج، فروش ملک تجاری کرج کلاک
ادامه مطلب
  • 0

خرید زمین تجاری مخصوص کرج

خرید زمین تجاری مخصوص کرج کد ملک :۳۸۶۶۴ مساحت کل :۶۵۰۰ برق :  دارد      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد شماره تماس:09202020444 موقعیت تجاری قیمت کل :۲۰میلیارد فروش زمین جاده مخصوص کرج ، فروش جاده مخصوص,خرید زمین ،خرید زمین شهید لشگری خرید فروش زمین جاده مخصوص کرج,خریدفروش زمین مخصوص,فروش زمین شهید لشگری,فروش زمین جاده مخصوص کرج
ادامه مطلب
  • 0

خرید ملک تجاری و اداری رباط کریم

خرید ملک تجاری و اداری رباط کریم کد ملک :۳۸۹۹۵ مساحت کل :۷۰۵ برق :  دارد ۵۰آمپر     /   تلفن :  دارد۳خط     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد ۷طبقه جواز ساخت دارد. شماره تماس:09202020444 قیمت کل :۱۰ میلییارد خرید اداری-تجاری,خرید اداری,خرید تجاری,خرید آزادگان رباط کریم,خرید اداری تجاری آزادگان رباط کریم,,خرید اداری تجاری آزادگان رباط کریم,خرید اداری  رباط کریم ,سالن تجاری جاده کمر بندی آزادگان رباط کریم,خرید اداری تجاری رباط کریم
ادامه مطلب
  • 0

خرید ملک تجاری شهرک راه آهن

خرید ملک تجاری شهرک راه آهن کد ملک :۳۸۶۹۳ قیمت کل :۲۲ میلیارد شماره تماس: 09202020444 خریدملک تجاری,خرید و فروش ملک تجاری ,خریدو فروش تجاری تهران شهرک راه آهن,خرید و فروش میدان اتریش,خرید و فروش تجاری میدان راه آهن تهران، خرید و فروش ملک تجاری تهران شهرک راه آهن میدان اتریش
ادامه مطلب
  • 0

خرید ملک تجاری جاده مخصوص

خرید ملک تجاری جاده مخصوص کد ملک :۳۸۲۴۷ مساحت کل :۲۸۴۰ / مساحت سالن:۰ /مساحت دفتری:۱۶۰۰ /سرایداری: برق :  دارد۵۰۰آمپر      /   تلفن :  دارد۲۰خط     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد قیمت کل :۷۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان اجاره سالن,اجاره سوله,اجاره سالن سوله,اجاره جاده مخصوص کرج,اجاره سالن جاده مخصوص کرج,اجاره سوله جاده مخصوص,اجاره سالن سوله جاده مخصوص ٫سالن جاده مخصوص
ادامه مطلب
  • 0

خرید ملک اداری و تجاری اندیشه

خرید ملک اداری و تجاری اندیشه کد ملک :۳۸۰۱۳ مساحت کل : ۳۶۰۰/ مساحت سالن: /مساحت دفتری: /سرایداری: برق :  دارد      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد شماره تماس:09202020444 قیمت کل :۸/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان خرید تجاری و اداری اندیشه,خرید تجاری اندیشه,,خرید تجاری و اداری،  اندیشه ,خرید تجاری و اداری اندیشه,سالنا ندیشه ,خرید ملک تجاری اندیشه
ادامه مطلب
  • 0