خرید انبار شهید رجایی

خرید انبار شهید رجایی کد ملک :۳۹۲۴۱ مساحت کل :۲۴۶۳ / مساحت دفتری:۲۵ /سرایداری:۲۹ برق :  دارد      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد ملک ۳بر میباشد. قیمت کل :متری ۱۰میلیون تلفن تماس: 09202020444 خرید انبار شهید رجایی,خرید انبار شهید رجایی گمرک جنوب,خرید انبارر,انبار انبار شهرری ، اجاره انبار شهرری ترانسفورجنوب  تهران گمرک,خرید انبار,خرید انبار شهید رجایی گمرک جنوب
ادامه مطلب
  • 0

خرید انبار جاده مخصوص

خرید انبار جاده مخصوص کد ملک :۳۹۲۱۴ مساحت کل : ۸۴۲۲۵/ مساحت سالن:۱۰۰۰ برق :  دارد۳فاز /   آب :   دارد قیمت کل :۲۰۰میلیارد تومان تلفن تماس: 09202020444 خرید انبار جاده مخصوص ,خرید  انبار ,خرید انبار جاده مخصوص کرج,خرید جاده مخصوص کرج,انبار جاده مخصوص,انبار جاده مخصوص کرج,انبار جاده مخصوص کرج، جاده مخصوص(شهید لشکری)
ادامه مطلب
  • 0

خرید انبار جاده مخصوص کرج

خرید انبار جاده مخصوص کرج کد ملک :۳۹۱۵۵ مساحت کل : ۳۸۰۰۰ برق :  دارد۱۰۰آمپر      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد قیمت کل :متری ۱/۲۰۰میلیون تلفن تماس: 09202020444 خرید انبار جاده مخصوص ,خرید  انبار ,خرید انبار جاده مخصوص کرج,خرید جاده مخصوص کرج,انبار جاده مخصوص,انبار جاده مخصوص کرج,انبار جاده مخصوص کرج، جاده مخصوص(شهید لشکری)
ادامه مطلب
  • 0

خرید انبار و سوله اتوبان ساوه

خرید انبار و سوله اتوبان ساوه کد ملک :۳۸۴۴۰ مساحت کل :۲۲۰۰۰ / مساحت سالن:۳۵۰۰ /مساحت دفتری: دارد/سرایداری:دارد برق :  دارد۱۰۰آمپر      /   تلفن :  دارد۵خط     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد قیمت کل :۱۳ میلیارد شماره تماس: 09202020444 خرید انبار اتوبان ساوه ,خرید انبار ,خریدانبار اتوبان ساوه,خرید انبار و سوله اتوبات ساوه,انبار جاده مخصوص رج,خرید انبار ,خریدانبار خرید انبارو سوله،خرید انبار,خریدانبار اتوبان ساوه
ادامه مطلب
  • 0

اجاره انبار سوله شهرک صنعتی کاوه

انبار سوله اجاره انبار و سوله شهرک صنعتی کاوه کد ملک :۳۷۹۱۷ مساحت کل :۵۰۰۰ / مساحت سالن:۷۰۰ /مساحت دفتری: ۱۲۰/سرایداری:ندارد شماره تماس:09202020444 برق :  دارد۷۲آمپر       /   تلفن :  ندارد     / گاز:  دارد     آب :   دارد قیمت کل :۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان اجاره سالن,اجاره سوله,اجاره سالن سوله شهرک صنعتی کاوه,اجاره شهرک صنعتی کاوه,اجاره شهرک صنعتی کاوه,اجاره سوله شهرک صنعتی کاوه ,اجاره سالن سوله شهرک صنعتی کاوه٫سالن شهرک صنعتی کاوه
ادامه مطلب
  • 0

خرید انبار

کد ملک :۳۷۳۱۲ مساحت کل :۲۶۴ / مساحت سالن:۱۲۳ /مساحت دفتری: ندارد/سرایداری:  دارد برق :  دارد ۳۲ آمپر      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد     آب :   دارد شماره تماس : 09202020444 خرید انبار ,خرید انبار جاده قدیم,خرید انبارجاده قدیم,خرید انبار جاده قدیم ٫ خرید انبار جاده قدیم٫ خرید جاده قدیم
ادامه مطلب
  • 0