خرید انبار شهید رجایی

خرید انبار شهید رجایی کد ملک :۳۹۲۴۱ مساحت کل :۲۴۶۳ / مساحت دفتری:۲۵ /سرایداری:۲۹ برق :  دارد      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد ملک ۳بر میباشد. قیمت کل :متری ۱۰میلیون تلفن تماس: 09202020444 خرید انبار شهید رجایی,خرید انبار شهید رجایی گمرک جنوب,خرید انبارر,انبار انبار شهرری ، اجاره انبار شهرری ترانسفورجنوب  تهران گمرک,خرید انبار,خرید انبار شهید رجایی گمرک جنوب
ادامه مطلب
  • 0

خرید انبار جاده مخصوص

خرید انبار جاده مخصوص کد ملک :۳۹۲۱۴ مساحت کل : ۸۴۲۲۵/ مساحت سالن:۱۰۰۰ برق :  دارد۳فاز /   آب :   دارد قیمت کل :۲۰۰میلیارد تومان تلفن تماس: 09202020444 خرید انبار جاده مخصوص ,خرید  انبار ,خرید انبار جاده مخصوص کرج,خرید جاده مخصوص کرج,انبار جاده مخصوص,انبار جاده مخصوص کرج,انبار جاده مخصوص کرج، جاده مخصوص(شهید لشکری)
ادامه مطلب
  • 0

خرید انبار جاده مخصوص کرج

خرید انبار جاده مخصوص کرج کد ملک :۳۹۱۵۵ مساحت کل : ۳۸۰۰۰ برق :  دارد۱۰۰آمپر      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد قیمت کل :متری ۱/۲۰۰میلیون تلفن تماس: 09202020444 خرید انبار جاده مخصوص ,خرید  انبار ,خرید انبار جاده مخصوص کرج,خرید جاده مخصوص کرج,انبار جاده مخصوص,انبار جاده مخصوص کرج,انبار جاده مخصوص کرج، جاده مخصوص(شهید لشکری)
ادامه مطلب
  • 0

خرید انبار و سوله اتوبان ساوه

خرید انبار و سوله اتوبان ساوه کد ملک :۳۸۴۴۰ مساحت کل :۲۲۰۰۰ / مساحت سالن:۳۵۰۰ /مساحت دفتری: دارد/سرایداری:دارد برق :  دارد۱۰۰آمپر      /   تلفن :  دارد۵خط     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد قیمت کل :۱۳ میلیارد شماره تماس: 09202020444 خرید انبار اتوبان ساوه ,خرید انبار ,خریدانبار اتوبان ساوه,خرید انبار و سوله اتوبات ساوه,انبار جاده مخصوص رج,خرید انبار ,خریدانبار خرید انبارو سوله،خرید انبار,خریدانبار اتوبان ساوه
ادامه مطلب
  • 0

اجاره انبار سوله شهرک صنعتی کاوه

انبار سوله اجاره انبار و سوله شهرک صنعتی کاوه کد ملک :۳۷۹۱۷ مساحت کل :۵۰۰۰ / مساحت سالن:۷۰۰ /مساحت دفتری: ۱۲۰/سرایداری:ندارد شماره تماس:09202020444 برق :  دارد۷۲آمپر       /   تلفن :  ندارد     / گاز:  دارد     آب :   دارد قیمت کل :۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ توماناجاره سالن,اجاره سوله,اجاره سالن سوله شهرک صنعتی کاوه,اجاره شهرک صنعتی کاوه,اجاره شهرک صنعتی کاوه,اجاره سوله شهرک صنعتی کاوه ,اجاره سالن سوله شهرک صنعتی کاوه٫سالن شهرک صنعتی کاوه
ادامه مطلب
  • 0

خرید انبار

کد ملک :۳۷۳۱۲ مساحت کل :۲۶۴ / مساحت سالن:۱۲۳ /مساحت دفتری: ندارد/سرایداری:  دارد برق :  دارد ۳۲ آمپر      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد     آب :   دارد شماره تماس : 09202020444خرید انبار ,خرید انبار جاده قدیم,خرید انبارجاده قدیم,خرید انبار جاده قدیم ٫ خرید انبار جاده قدیم٫ خرید جاده قدیم
ادامه مطلب
  • 0