همه نوشته در مجموعه: خریدکارگاه صنعتی

خرید کارگاه ابتدای همت 5200 متر

خرید کارگاه ابتدای همت 5200 مترکد فایل: 38851 ، متراژ کل زمین: 0 ، نوع کف سالن: بتن ، آب: دارد ، سن بنا:  ، متراژ سوله: 5200 ، نوع کف محوطه: ، برق: دارد ، نوع کاربری: صنعتی ، مساحت اداری: 0 ، گاز: دارد ، :  ، مساحت نگهبانی:  ، تعداد خط تلفن:…

مشاهده
تماس تلفنی با مدیریت
×