شهرک صنعتی قرچک

شهرک صنعتی قرچک

نام شهرکوسعت(هکتار)شماره مصوبهتاریخ
قرچک75516477/ت29920 ه1383/4/13

متراژ اراضی واگذار شده (هکتار)تعداد قرارداد منعقدهتعداد واحد به بهره برداری رسیدهاشتغال ایجاد شده
60.7148300

وضعیت تاسیسات زیر بنایی و ساختمانهای خدماتی
آبمیزان مورد نیاز در فاز عملیاتی 150 لیتر بر ثانیه می باشد.
برقمیزان مورد نیاز در فاز عملیاتی 213مگاوات می باشد .
گازشبکه گاز رسانی به طول 50 کیلومتر وبا ظرفیت 140000مترمکعب در روز مورد نیاز می باشد
تلفنمرکـز 5000 شماره ای در حال مذاکره می باشد.
فیبرنوریجهت اجرا در شهرک پیش بینی شده است
مسجدجهت اجرا در شهرک پیش بینی شده است
مجتمع تجاریجهت اجرا در شهرک پیش بینی شده است
درمانگاهجهت اجرا در شهرک پیش بینی شده است
آتش نشانیجهت اجرا در شهرک پیش بینی شده است
باسکولجهت اجرا در شهرک پیش بینی شده است
بانکجهت اجرا در شهرک پیش بینی شده است
بازارچهجهت اجرا در شهرک پیش بینی شده است

وضعیت پروژه های محیط زیست

تصفیه خانه

جهت اجرا در شهرک پیش بینی شده است

شبکه فاضلاب

در مرحله اجرا می باشد

استفاده مجدد از پساب

جهت اجرا در شهرک پیش بینی شده است

مجموع درخت ها و درختچه ها

31639 اصله

مساحت فضای سبز

19.800 هکتار

محل مشخص برای دفع پسماندها جامدجهت اجرا در شهرک پیش بینی شده است

آدرس: قرچک – کمربندی جنوبی بعد از کارخانه آجر ثبات – شهرک صنعتی قرچک

مختصات جغرافیایی: 35درجه و 24دقیقه و 39 ثانیه شمالی و 51 درجه و 32 دقیقه 43 ثانیه شرقی

پیش شماره تلفن: 021      

صنایع مجاز برای استقرار:

صنایع فلزی،غیرفلزی، سلولزی، نساجی، شیمیایی، برق و غذایی

سوله تاپ

 

27 اردیبهشت 1400 1:03 ب.ظ