شهرک صنعتی فجر گرمسار

شهرک صنعتی فجر گرمسار

آدرس شهرک صنعتی: گرمسار کیلومتر 4 جاده گرمسار – تهران

واقع در شهرستان:گرمسار
مساحت کل شهرک(هکتار):768
مساحت فاز عملیاتی(هکتار):401.671
مساحت صنعتی(هکتار):294
تعداد قراردادهای منعقده:262
مساحت واگذار شده(هکتار):0
تعداد واحد های به بهره برداری رسیده:54
تعداد اشتغال واحدهای به بهره برداری رسیده(نفر):1250
تعداد طرحهای در حال ساخت و ساز:208
فاصله تا فرودگاه:8 کیلومتر
فاصله تا راه آهن:8 کیلومتر
فاصله تا مرکزاستان:100 کیلومتر
فاصله تا نزدیکترین شهرستان:8 کیلومتر
فاصله تا گمرک:110 کیلومتر
فاصله تا نزدیکترین بندر:0 کیلومتر
سوله تاپ

28 اردیبهشت 1400 12:01 ب.ظ