شهرک صنعتی فجر گرمسار

شهرک صنعتی فجر گرمسار

آدرس شهرک صنعتی: گرمسار کیلومتر 4 جاده گرمسار – تهران

واقع در شهرستان: گرمسار
مساحت کل شهرک(هکتار): 768
مساحت فاز عملیاتی(هکتار): 401.671
مساحت صنعتی(هکتار): 294
تعداد قراردادهای منعقده: 262
مساحت واگذار شده(هکتار): 0
تعداد واحد های به بهره برداری رسیده: 54
تعداد اشتغال واحدهای به بهره برداری رسیده(نفر): 1250
تعداد طرحهای در حال ساخت و ساز: 208
فاصله تا فرودگاه: 8 کیلومتر
فاصله تا راه آهن: 8 کیلومتر
فاصله تا مرکزاستان: 100 کیلومتر
فاصله تا نزدیکترین شهرستان: 8 کیلومتر
فاصله تا گمرک: 110 کیلومتر
فاصله تا نزدیکترین بندر: 0 کیلومتر
سوله تاپ

28 اردیبهشت 1400 12:01 ب.ظ