مال منقول و غیرمنقول چیست؟

ما هرروزه با اموال گوناگونی سروکار داریم ولی با بسیاری از اصطلاحات حقوقی مربوط به آن‌ها آشنا نیستیم. شاید آثار این عدم آگاهی در زندگی روزمره مشخص نباشد؛ اما در معاملات و دعاوی حقوقی تأثیر بسزایی دارد. اگر شما نیز تا به امروز با تعریف دقیق اصطلاحات مال منقول و غیرمنقول آشنا نبوده‌اید، با ما همراه باشید تا به تبیین آن‌ها بپردازیم؛ اما قبل از بررسی آن‌ها تعریف مختصری نیز از مال ارائه می‌دهیم. تعریف مال و اموال از نظر حقوقی قبل از بررسی اموال منقول، غیرمنقول و آثار حقوقی این تفاوت‌ها باید به کلمه اول و مشترک هردوی این عبارت‌ها نیز توجه داشته باشیم. اموال، جمع کلمه مال به معنی آن چیزی است که دارای ارزش است و قابل معامله می‌باشد، همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند مالک اموال باشند. البته بعضی از اموال مانند فضا، مکان‌های عمومی و … به دلیل موانع قانونی قابل دادوستد نیستند؛ اما این امر، منافی اموال بودن آن‌ها نیست. ارزشمند بودن اموال از حیث اقتصادی نقش کلیدی در این تعریف دارد و لازم نیست که مال یک موجودیت مادی داشته باشد. تعریف مال منقول همان‌طوری که از معنی منقول به نظر م…
ادامه مطلب
  • 0