فروش زمین 2200 متر در تهرانسر بر اصلی

20,000,000,000 تومان

ملک 2 بر اصلی بر 70 متر
فقط 20. میلیارد تومان
صنعتی تجاری اداری
آسیاچی. 09126759967
ثابت. 02148200200

فروش زمین 2200 متر در تهرانسر بر اصلی

شناسه آگهی : 7915e8105610e2d5

نظرات