فروش 8500 مترزمین چهاردیواری درکهریزک

1,850,000 تومان

فروش 8500 مترزمین چهاردیواری

300مترسوله

100متراداری

آب ،برق

نوساز

آماده تحویل

متری 1/850/000تومان

باتشکربراتلو

شناسه آگهی : 3035e54df0523e29

نظرات