فروش زمین 480 متری

5,000,000,000 تومان

فروش زمین 480 متری

یک قواره زمین 480 متری بصورت چهاردیواری
واقع در جاده مخصوص کرج

شناسه آگهی : 5445e45a4f6b7870

نظرات