خرید زمین فوری 4000متر درمخصوص

تماس بگیرید

اطلاعات اضافی

نوع آگهیخرید یا فروش
شماره همراه09125020612
شماره ثابت02148200
خرید زمین فوری 4000متر درمخصوص
فروش فوری ۴۰۰۰مترزمین درکیلومتر۱۸جاده مخصوص
سالن ۵۰۰متر آب چاه مجوزدار وبرق وغیره….

 

دعوت به مشارکت در امر سرمایه گذاری

شناسه آگهی : 1465e37cdbe263c8

نظرات