207,000,000,000 تومان

خرید زمین در جاده قدیم

خرید زمین در جاده قدیم کدفایل:42682 مساحت کل:34500 ملک واقع در بر جاده می باشد ابعاد 100*345 نوع سند شش دانگ
105 بازدید کل ، 0 امروز