رهن و اجاره سالن در جاده قدیم کرج ۵۰۰ متر

۵۰۰ متر سالن دارای در جاده قدیم کرج
مشاور: آقای صالح محمدی
تلفن ثابت: ۰۲۱۴۸۲۰۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۹۴۸۸۲۰
۱۸۰۰ متر زمین | ۵۰۰ متر سالن | ۱۰۰ متر دفتری