اجاره مرغداری در دزفول

یک واحد مرغداری صنعتی برای اجاره

۰۹۱۶۰۲۸۰۶۵۰

محلدزفول

سال ساخت

۱۳۹۳

تعداد اتاق

پنج یا بیشتر

متراژ

۱۱۰۰۰

ودیعه

توافقی

اجاره

توافقی

یک واحد مرغداری صنعتی ۲۰ هزارتایی، درجه ۱ برای اجاره
کلیه امکانات را دارد. تمام اتوماتیک.
محل برای اسکان خانوادگی دارد.
انبار تولید دان دارد.
محلی بسیار امن و عالی.

29 فروردین 1398 09:07