خرید زمین کشاورزی

تلفن:۰۹۱۶۷۵۳۰۰۱۳

محلدزفول

سال ساخت:۱۳۹۱

سند اداری:نیست

متراژ:۳۳۳

قیمت:توافقی

دارای امکانات خیلی خوب شامل چاه برقی قطره باورن با کانال چاه برای سه نفر وزمین اطراف روستای حمود در ضمن زمین ماسی سند هییتی می باشد.

27/01/1398 15:31