09368091517

صنعتی، کشاورزی و تجاری

متراژ:۲۷۰۰

ودیعه:۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

اجاره:۲٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان

کل محوطه ۲۷۰۰ متر
سالن ۳۲۰ متر
ارتفاع سالن ۵/۳۰
مدیریت و سرایداری مسکونی ۱۰۰ متر 
برق ۲۵ آمپر ۳ فاز
آب و گاز

مبلغ ودیعه قابل تبدیل تا ۶۰ میلیون

۰۹۳۶۸۰۹۱۵۱۷