گرمدره فروش سالن سوله

گرمدره فروش سالن سوله
فروش سالن سوله | گرمدره ۱۰۰۰ مترمربع
مساحت کل : ۱۰۰۰ متر مربع مساحت سالن : ۳۰۰+۵۰ |برق: سه فاز ۲۵ آمپر

 شماره تماس:09202020444

فروش سالن سوله ,فروش سالن سوله گرمدره,فروش سالن گرمدره,فروش سالن وسوله گرمدره