اجاره سالن کمربندی اندیشه

کمربندی اندیشه| اجاره سالن

کد ملک:۳۸۸۱۲

مساحت کل :  ۶۰۰۰ مشاع        مساحت سالن :    ۱۱۰۰ متر   مساحت اداری: ۱۰۰ متر       

آب :   تانکر       برق: ۱۰۰ آمپر    گاز: کپسول  کف محوطه : آسفالت وبتن 

شماره تماس: 09202020444

ودیعه : ۱۰۰ میلیون  اجاره ماهانه : ۱۵ میلیون قابل تخفیف

اجاره سالن , اجاره سالن اندیشه,اجاره سالن کمربندی اندیشه