کارخانه ۶۰۰ متر شهرک صنعتی عباس آباد

کارخانه ۶۰۰ متر شهرک صنعتی عباس آباد

۴۰۰ متر سوله دارد.

برق ۵۰ آمپر دارد-اداری ۱۰۰ متر دارد

قیمت فروش: با ماشین آلات ۹۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ میلیون تومان

بدون ماشین آلات ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ میلیون تومان

شماره تماس:09202020444