کارخانه ۱۷۰۰۰ مترشهرک صنعتی هشتگرد

کارخانه ۱۷۰۰۰ مترشهرک صنعتی هشتگرد

مساحت کل: ۱۷۰۰۰ متر مربع

مساحت سالن: ۵۰۰۰ متر مربع

جواز:ریخته گری       کاربری: صنعتی  

اجاره ماهیانه: ۵۰ میلیون تومان

شماره تماس:09202020444

اجاره کارخانه شهرک صنعتی هشتگرد,شهرک صنعتی هشتگرد,