اجاره سالن در جاده قدیم 4200متر

کدفایل:42053

مساحت کل:9000 مساحت سالن:4200متر

برق:120آمپر مساحت دفتری:200متر

قیمت:کارشناسی

شماره تماس: 09126265002

مشاور شما:آقای رامین احمدی