خرید مسکونی در جاده مخصوص کیلومتر18 726متر

کد فایل: 34874 متراژ کل زمین: 762
نوع کاربری: مسکونی اداری گاز: دارد
تعداد خط تلفن: دارد
شماره تماس:09202020444
قیمت:کارشناسی