خرید کارخانه در صفادشت 1500متر

کد فایل: 34888 متراژ کل زمین: 4300 ،
آب: چاه
سوله: 1500
برق: 25آمپر
گاز: 100g
وضعیت سند: 6 دانگ
شماره تماس:09202020444
قیمت:کارشناسی