موارد کاربری در تنظیم مبایعه نامه املاک

موارد کاربری در تنظیم مبایعه نامه املاک

تنظیم مبایعه نامه برای خرید و فروش و یا اجاره املاک یکی از موارد مهم و ضروری میباشد . که حتما باید از یک کارشناس حقوقی متخصص در امورد ثبت قرارداد ها مشاوره و راهنمایی بگیرید . در ادامه این مقاله ما به تعدادی از موارد مهم و کاربردی در تنظیم مبایعه نامه املاک را اشاره کرده ایم . با ما همراه باشید .

  1. چنانچه یکی از طرفین به عنوان مثال فروشنده بصورت وکالتی سابقا معامله نموده و در جلسه تنظیم قرارداد وکالت مربوطه را ارائه نماید. می توان با مراجعه به سامانه انلاین به نشانی http://confirm.ssaa.ir که برای همگان قابل دسترس میباشد . استعلام و تصدیق اصالت و تاریخ و اعتبار وکالت نامه را مشاهده نمود.
  2. چنانچه فروشنده در جلسه ی تنظیم قرارداد سند تک برگ ارائه نمود متقاضی خرید میتواند با مراجعه به سامانه انلاین به نشانی http://estate.ssaa.ir استعلام تصدیق اسالت سند ارائه شده را مشاهده نمایند.
  3. ضرورتا برای هر شرط در قرارداد ویا به عبارتی درج تعهد در مبایعه نامه برای هر یک از متعاقدین ضمانت اجرای کاربردی از قبیل درج خصارت روزانه تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام تعهد معین و مرقوم شود. به عنوان مثال چنانچه فروشنده در زمان مقرر جهت تحویل ملک از انجام تعهد خود تخلف ورزد تا زمان انجام تعهد مربوطه خسارت روزانه متناسب با ثمن معامله تعیین گردد.
  4. با توجه به اینکه تعهد خریدار(در واقع بدیهی ترین تعهد خریدار) پرداخت ثمن معامله در مواعد تعیین شده در متن مبایعنامه میباشد و معمولا برای ان چک دریافت میشود. درج شرط فسخ ضروری میباشد و پس از درج فسخ مبلغی را به عنوان خسارت عدم انجام تعهد تعیین شود.
  5. ضرورتا در صورتی که معامله به صورت وکالتی انجام گردد در مبایعنامه میبایست پس از زمان تعیین دفتر خانه به صورت واضح تصریح شود که انتقال سند به صورت وکالتی میباشد.
  6. بهتر است تا زمانی که حداقل یک سوم ثمن معامله توسط خریدار پرداخت نشده، تحویل طرفین داده نشود.
  7. به علت اینکه بارها پیش امده، که خریدار ملک را با تنظیم مبایعنامه اصطلاحا زخمی کرده و نتوانسته مبلغ تعهد شده را پرداخت نماید و فروشنده را گرفتار نموده است.
  8. نسبت به پرداخت هزینه های انتقال سند رسمی و در راستای اجرای انتقال، هزینه های مختلفی از قبیل هزینه اداره دارایی شهرداری و حق والثبت اسناد و املاک به صورت عرفی به عهده واگذار کننده(فروشنده) بوده و در مورد هزینه حق التحریر(هزینه دفتر خانه) به صورت بالسویه برعهده طرفین میباشد.
  9. درفرایند تنظیم قولنامه تا زمان انتقال سند رسمی ملک مورد معامله میبایست فروشنده تسویه حساب های امکانات جانبی از قبیل اب، برق، گاز و … را اخذ و تحویل خریدار نماید.
  1. بهتر است در هنگام تنظیم قرارداد متعلقات ملک در متن قرارداد قید یا طی صورت جلسه جداگانه تسریح و به امضای طرفین برسد. چرا که متاسفانه بارها دیده شده که درهنگام تحویل ملک متعلقات عوض شده و یا به طور کل برداشته شده است.