مهرآباد جنوبی | فروش کارخانه

فروش کارخانه

مهرآباد جنوبی | فروش کارخانه

مساحت کل : ۲۴۰ متر

منساحت سالن: ۱۳۰ متر  | مساحت اداری ۷۰ متر

آب : دارد تانکر     برق : ۵۰ آمپر  | پایان کار : دارد تلفن : دارد | گاز : دارد

کارخانه فعال است .

قیمت : متری ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان

شماره تماس: 09202020444

فروش کارخانه ,فروش کارخانه مهرآباد